otLinkMetricsSeriesİşaretleri

#include <link_metrics.h>

Bu yapı, bir İleri İzleme Serisinde hangi karelerin hesaba katıldığını gösterir.

Özet

Herkese açık özellikler

mLinkProbe
bool
MLE Bağlantı Sondası.
mMacAck
bool
MAC Kabulü.
mMacData
bool
MAC Veri çerçevesi.
mMacDataRequest
bool
MAC Verisi İsteği.

Herkese açık özellikler

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.