otIp4Cidr

#include <nat64.h>

Bir IPv4 CIDR bloğunu temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mAddress
mLength
uint8_t

Herkese açık özellikler

mAddress

otIp4Address otIp4Cidr::mAddress

mLength

uint8_t otIp4Cidr::mLength

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.