otIp4Cidr

#include <nat64.h>

Reprezentuje blok CIDR IPv4.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mAddress
mLength
uint8_t

Atrybuty publiczne

mAddress

otIp4Address otIp4Cidr::mAddress

mLength

uint8_t otIp4Cidr::mLength

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.