otIcmp6Handler

#include <icmp6.h>

Implementuje moduł obsługi wiadomości ICMP w wersji 6.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mContext
void *
Wskaźnik do dowolnych informacji kontekstowych.
mNext
struct otIcmp6Handler *
Wskaźnik do następnego modułu obsługi na liście.
mReceiveCallback
ICMPv6 odebrało wywołanie zwrotne.

Atrybuty publiczne

mContext

void * otIcmp6Handler::mContext

Wskaźnik do dowolnych informacji kontekstowych.

mNext

struct otIcmp6Handler * otIcmp6Handler::mNext

Wskaźnik do następnego modułu obsługi na liście.

mReceiveCallback

otIcmp6ReceiveCallback otIcmp6Handler::mReceiveCallback

ICMPv6 odebrało wywołanie zwrotne.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.