otBorderAgentId

#include <border_agent.h>

Reprezentuje identyfikator agenta granicznego.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mId[(16)]
uint8_t

Atrybuty publiczne

mId

uint8_t otBorderAgentId::mId[(16)]

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.