otBackboneRouterNdProxyInfo

#include <backbone_router_ftd.h>

Reprezentuje informacje o serwerze proxy ND routera Backbone Router.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mMeshLocalIid
Identyfikator IID sieci typu mesh.
mRloc16
uint16_t
RLOC16.
mTimeSinceLastTransaction
uint32_t
Czas od ostatniej transakcji (w sekundach)

Atrybuty publiczne

mMeshLocalIid

otIp6InterfaceIdentifier * otBackboneRouterNdProxyInfo::mMeshLocalIid

Identyfikator IID sieci typu mesh.

mRloc16

uint16_t otBackboneRouterNdProxyInfo::mRloc16

RLOC16.

mTimeSinceLastTransaction

uint32_t otBackboneRouterNdProxyInfo::mTimeSinceLastTransaction

Czas od ostatniej transakcji (w sekundach)

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.