otLowpanContextInfo

#include <netdata.h>

Reprezentuje informacje o identyfikatorze kontekstu 6LoWPAN powiązane z prefiksem w danych sieci.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mCompressFlag
bool
Flaga kompresji.
mContextId
uint8_t
Identyfikator kontekstu 6LoWPAN.
mPrefix
Powiązany prefiks IPv6.

Atrybuty publiczne

mCompressFlag

bool otLowpanContextInfo::mCompressFlag

Flaga kompresji.

mContextId

uint8_t otLowpanContextInfo::mContextId

Identyfikator kontekstu 6LoWPAN.

mPrefix

otIp6Prefix otLowpanContextInfo::mPrefix

Powiązany prefiks IPv6.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.