Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

otIpSayaçları

#include <thread.h>

Bu yapı, IP düzeyindeki sayaçları temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mRxFailure
uint32_t
Alınamayan IPv6 paketi sayısı.
mRxSuccess
uint32_t
Başarıyla alınan IPv6 paketi sayısı.
mTxFailure
uint32_t
IPv6 paketinin sayısı iletilemedi.
mTxSuccess
uint32_t
Başarıyla aktarılan IPv6 paketi sayısı.

Herkese açık özellikler

mRxHatası

uint32_t otIpCounters::mRxFailure

Alınamayan IPv6 paketi sayısı.

mRxBaşarılı

uint32_t otIpCounters::mRxSuccess

Başarıyla alınan IPv6 paketi sayısı.

mTxFailure

uint32_t otIpCounters::mTxFailure

IPv6 paketinin sayısı iletilemedi.

mTxSuccess

uint32_t otIpCounters::mTxSuccess

Başarıyla aktarılan IPv6 paketi sayısı.

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.