otCoapResource

#include <coap.h>

Reprezentuje zasób CoAP.

Podsumowanie

Atrybuty publiczne

mContext
void *
Kontekst w odniesieniu do aplikacji.
mHandler
Wywołanie zwrotne do obsługi odebranego żądania.
mNext
struct otCoapResource *
Następny zasób CoAP na liście.
mUriPath
const char *
Ciąg identyfikatora URI.

Atrybuty publiczne

mContext

void * otCoapResource::mContext

Kontekst w odniesieniu do aplikacji.

mHandler

otCoapRequestHandler otCoapResource::mHandler

Wywołanie zwrotne do obsługi odebranego żądania.

mNext

struct otCoapResource * otCoapResource::mNext

Następny zasób CoAP na liście.

mUriPath

const char * otCoapResource::mUriPath

Ciąg identyfikatora URI.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.