otPacketsAndBytes

#include <ip6.h>

Paketler ve baytlara ilişkin sayaçları temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mBytes
uint64_t
Bayt sayısı.
mPackets
uint64_t
Paket sayısı.

Herkese açık özellikler

mBytes

uint64_t otPacketsAndBytes::mBytes

Bayt sayısı.

mPackets

uint64_t otPacketsAndBytes::mPackets

Paket sayısı.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.