otMacFilterEntry

#include <link.h>

Bir Mac Filtre girişini temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mExtAddress
IEEE 802.15.4 Genişletilmiş Adres.
mRssIn
int8_t
Alınan sinyal gücü.

Herkese açık özellikler

mExtAddress

otExtAddress otMacFilterEntry::mExtAddress

IEEE 802.15.4 Genişletilmiş Adres.

mRssIn

int8_t otMacFilterEntry::mRssIn

Alınan sinyal gücü.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.