otDnsTxtEntryIterator

#include <dns.h>

Reprezentuje iterator wpisów z rekordami TXT (par klucz/wartość).

Podsumowanie

Pola danych w tej strukturze są przeznaczone do użytku przez rdzeni OpenThread, a element wywołujący nie powinien ich odczytywać ani zmieniać.

Atrybuty publiczne

mChar[64+1]
char
mData[2]
uint16_t
mPtr
const void *

Atrybuty publiczne

mChar

char otDnsTxtEntryIterator::mChar[64+1]

mData

uint16_t otDnsTxtEntryIterator::mData[2]

mPtr

const void * otDnsTxtEntryIterator::mPtr

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.