otCoapResource

#include <coap.h>

Bir CoAP kaynağını temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mContext
void *
Uygulamaya özel bağlam.
mHandler
Alınan bir isteğin işlenmesi için yapılan geri arama.
mNext
struct otCoapResource *
Listedeki bir sonraki CoAP kaynağı.
mUriPath
const char *
URI Yol dizesi.

Herkese açık özellikler

mContext

void * otCoapResource::mContext

Uygulamaya özel bağlam.

mHandler

otCoapRequestHandler otCoapResource::mHandler

Alınan bir isteğin işlenmesi için yapılan geri arama.

mNext

struct otCoapResource * otCoapResource::mNext

Listedeki bir sonraki CoAP kaynağı.

mUriPath

const char * otCoapResource::mUriPath

URI Yol dizesi.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.