otCacheEntryIterator

#include <thread_ftd.h>

Bu tür, EID önbellek tablosu girişleri üzerinden yineleme yapmak için kullanılan bir yinelemeyi temsil eder.

Özet

Yineleyiciyi başlatmak ve önbellek tablosundaki ilk girişten başlamak için yapıdaki tüm alanlarını sıfır olarak ayarlayın (ör. memset iterasyonu sıfıra).

Herkese açık özellikler

mData[2]
const void *
Temel uygulama tarafından kullanılan opak veriler. Kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir.

Herkese açık özellikler

mData

const void * otCacheEntryIterator::mData[2]

Temel uygulama tarafından kullanılan opak veriler. Kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir.

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.