otCacheEntryIterator

#include <thread_ftd.h>

Reprezentuje iterator używany do iteracji z użyciem wpisów tabeli pamięci podręcznej EID.

Podsumowanie

Aby zainicjować iterator i rozpocząć od pierwszego wpisu w tabeli pamięci podręcznej, ustaw wszystkie jego pola w strukturze na 0 (np. memset iterator do zera).

Atrybuty publiczne

mData[2]
const void *
Nieprzezroczyste dane używane przez główną implementację. Użytkownik nie powinien go zmieniać.

Atrybuty publiczne

mData

const void * otCacheEntryIterator::mData[2]

Nieprzezroczyste dane używane przez główną implementację. Użytkownik nie powinien go zmieniać.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.