Ağ Simülatörü

Bu modülde OTNS için platform soyutlaması yer alır.

Özet

İşlevler

otPlatOtnsStatus(const char *aStatus)
void
Durum bilgilerini OTNS'ye aktarır.

İşlevler

otPlatOtnsStatus

void otPlatOtnsStatus(
  const char *aStatus
)

Durum bilgilerini OTNS'ye aktarır.

Durum bilgisi, OTNS tarafından tanınabilen biçime sahip, boş sona ermiş bir dizeyle gösterilir. otPlatOtnsStatus numaralı telefona yapılan her çağrı, ';', ör. "parid=577fbc37;lrid=5" ile ayrılmış birden fazla durum gönderebilir. Her durum, "=" ile ayrılmış anahtar ve değer içerir. Durum değeri, "," ör. "ping_request=fdde:ad00:beef:0:459e:d7b4:b65e:5480,4,112000" kullanılarak birden fazla alana ayrılabilir.

Yeni durumlar aşağıdaki kurallara uygun olmalıdır.

OTNS şu anda yalnızca sanal zaman simülasyonunu desteklemektedir.

Ayrıntılar
Parametreler
[in] aStatus
Durum dizesi.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.