Ağ Simülasyon Aracı

Bu modülde OTNS için platform soyutlama bulunuyor.

Özet

İşlevler

otPlatOtnsStatus(const char *aStatus)
void
Bu işlev, durum bilgilerini OTNS'ye aktarır.

İşlevler

otPlatOtnsDurumu

void otPlatOtnsStatus(
  const char *aStatus
)

Bu işlev, durum bilgilerini OTNS'ye aktarır.

Durum bilgileri, OTNS tarafından tanınabilen, boş ve sonlandırılmış bir dizeyle gösterilir. Her otPlatOtnsStatus çağrısı, ';', ör. "parid=577fbc37;lrid=5" ile ayrılmış birden fazla durum gönderebilir. Her durum; '=' ile ayrılmış anahtar ve değer içerir. Durum değeri, ',', ör. "ping_request=fdde:ad00:beef:0:459e:d7b4:b65e:5480,4,112000&quot kullanılarak birden fazla alana ayrılabilir.

Yeni durumlar bu kurallara uygun olmalıdır.

OTNS şu anda yalnızca sanal zaman simülasyonunu desteklemektedir.

Ayrıntılar
Parametreler
[in] aStatus
Durum dizesi.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konularının kaynağı, GitHub'daki kaynak kodudur. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.