Symulator sieci

Ten moduł zawiera informacje o platformie związanej z OTNS.

Podsumowanie

Funkcje

otPlatOtnsStatus(const char *aStatus)
void
Eksportuje informacje o stanie do OTNS.

Funkcje

otPlatOtnsStatus

void otPlatOtnsStatus(
  const char *aStatus
)

Eksportuje informacje o stanie do OTNS.

Informacje o stanie są reprezentowane przez ciąg znaków o wartości null w formacie rozpoznawalnym przez OTNS. Każde wywołanie otPlatOtnsStatus może wysyłać wiele stanów rozdzielonych znakiem „;”, np. „parid=577fbc37;lrid=5”. Każdy stan zawiera klucz i wartość rozdzielone znakiem „=”. Wartość stanu może być dodatkowo rozdzielona na wiele pól za pomocą znaku „,”, np. "ping_request=fdde:ad00:beef:0:459e:d7b4:b65e:5480,4,112000".

Nowe stany powinny być zgodne z tymi konwencjami.

Obecnie OTNS obsługuje tylko symulację czasu wirtualnego.

Szczegóły
Parametry
[in] aStatus
Ciąg tekstowy stanu.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu OpenThread API pochodzą z kodu źródłowego dostępnego w GitHub. Aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do naszej dokumentacji, skorzystaj z sekcji Zasoby.