Symulator sieci

Ten moduł zawiera streszczenie dotyczące platformy OTNS.

Podsumowanie

Funkcje

otPlatOtnsStatus(const char *aStatus)
void
Ta funkcja eksportuje informacje o stanie do OTNS.

Funkcje

Stan OtPlatOtns

void otPlatOtnsStatus(
  const char *aStatus
)

Ta funkcja eksportuje informacje o stanie do OTNS.

Informacje o stanie są reprezentowane przez ciąg o wartości null i w formacie rozpoznawalnym przez OTNS. Każde wywołanie otPlatOtnsStatus może wysłać kilka stanów rozdzielonych znakami „#39;;'”, np. "parid=577fbc37;lrid=5". Każdy stan zawiera klucz i wartość rozdzielone &&33;= '. Wartość stanu może być dodatkowo podzielona na kilka pól za pomocą &&33;,',

Nowe stany powinny być zgodne z tymi konwencjami.

Obecnie OTNS obsługuje tylko wirtualne symulacje czasu.

Szczegóły
Parametry
[in] aStatus
Ciąg stanu.

Zasoby

Tematy referencyjne interfejsu API OpenThread pochodzą z kodu źródłowego i są dostępne w GitHub. Więcej informacji oraz dodatkowe informacje znajdziesz w materiałach.