OtPsk

#include <dataset.h>

Bu yapı PSKc'yi temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

m8[16]
uint8_t
Bayt değerleri.

Herkese açık özellikler

m8

uint8_t otPskc::m8[16]

Bayt değerleri.

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.