Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

otOperationalDatasetTlv

#include <dataset.h>

Bu yapı, Etkin veya Beklemedeki Operasyonel Veri Kümesini temsil eder.

Özet

Operasyonel Veri Kümesi, İş Parçacığı tarafından belirtilen TLV kodludur.

Herkese açık özellikler

mLength
uint8_t
Operasyonel Veri Kümesinin bayt cinsinden boyutu.
mTlvs[254]
uint8_t
Operasyonel Veri Kümesi TLV'leri.

Herkese açık özellikler

mUzunluk

uint8_t otOperationalDatasetTlvs::mLength

Operasyonel Veri Kümesinin bayt cinsinden boyutu.

mobil DO'lar

uint8_t otOperationalDatasetTlvs::mTlvs[254]

Operasyonel Veri Kümesi TLV'leri.

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.