Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

otNetworkName

#include <dataset.h>

Bu yapı bir Ağ Adını temsil eder.

Özet

otNetworkName, null sonlandırılmış bir C dizesidir (yani m8 karakter dizisi, boş karakter \0 ile bitmeli).

Herkese açık özellikler

m8[16+1]
char
Bayt değerleri. + 1, boş karakter için.

Herkese açık özellikler

m8

char otNetworkName::m8[16+1]

Bayt değerleri. + 1, boş karakter için.

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.