otNetworkName

#include <dataset.h>

Ağ Adını temsil eder.

Özet

otNetworkName, boş sonlandırılmış bir C dizesidir (ör. m8 karakter dizisi, \0 boş karakterle bitmelidir.

Herkese açık özellikler

m8[16+1]
char
Bayt değerleri. + 1 null karakter içindir.

Herkese açık özellikler

m8

char otNetworkName::m8[16+1]

Bayt değerleri. + 1 null karakter içindir.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.