otNetworkName

#include <dataset.h>

Ağ adını temsil eder.

Özet

otNetworkName, boş bir sonlandırılmış C dizesidir (ör. m8 karakter dizisinin boş değerli karakter \0 ile bitmesi GEREKİR).

Herkese açık özellikler

m8[16+1]
char
Bayt değerleri. + 1, null karakterdir.

Herkese açık özellikler

m8

char otNetworkName::m8[16+1]

Bayt değerleri. + 1, null karakterdir.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar sayfasına göz atın.