Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

otLeaderVerileri

#include <thread.h>

Bu yapı, İleti Dizisi Lideri Verilerini temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mDataVersion
uint8_t
Tam Ağ Verileri Sürümü.
mLeaderRouterId
uint8_t
Lider Yönlendirici Kimliği.
mPartitionId
uint32_t
Bölüm kimliği.
mStableDataVersion
uint8_t
Kararlı Ağ Verileri Sürümü.
mWeighting
uint8_t
Lider Ağırlığı.

Herkese açık özellikler

mDataVersion

uint8_t otLeaderData::mDataVersion

Tam Ağ Verileri Sürümü.

mLeaderRouterId

uint8_t otLeaderData::mLeaderRouterId

Lider Yönlendirici Kimliği.

mPartitionId

uint32_t otLeaderData::mPartitionId

Bölüm kimliği.

mStableDataVersion

uint8_t otLeaderData::mStableDataVersion

Kararlı Ağ Verileri Sürümü.

mAğırlıklandırma

uint8_t otLeaderData::mWeighting

Lider Ağırlığı.

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.