otCliCommand

#include <cli.h>

CLI komutunu temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mCommand)(void *aContext, uint8_t aArgsLength, char *aArgs[])
Komutu işleyecek bir işlev işaretçisi.
mName
const char *
Komut dizesine işaret eden bir işaretçi.

Herkese açık özellikler

mCommand

otError(* otCliCommand::mCommand)(void *aContext, uint8_t aArgsLength, char *aArgs[])

Komutu işleyecek bir işlev işaretçisi.

mName

const char * otCliCommand::mName

Komut dizesine işaret eden bir işaretçi.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.