Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

otNetworkDiagRoute

#include <netdiag.h>

Bu yapı bir Ağ Teşhis Yolu TLV değerini temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

mIdSequence
uint8_t
mRouteData üzerindeki Yönlendirici Kimliği atamaları grubuyla ilişkili sıra numarası.
mRouteCount
uint8_t
mRouteData üzerindeki öğelerin sayısı.
mRouteData[OT_NETWORK_MAX_ROUTER_ID+1]
Bağlantı Kalitesi ve Yönlendirme Maliyeti verileri.

Herkese açık özellikler

mIdArray

uint8_t otNetworkDiagRoute::mIdSequence

mRouteData üzerindeki Yönlendirici Kimliği atamaları grubuyla ilişkili sıra numarası.

mRouteCount

uint8_t otNetworkDiagRoute::mRouteCount

mRouteData üzerindeki öğelerin sayısı.

mRouteData

otNetworkDiagRouteData otNetworkDiagRoute::mRouteData[OT_NETWORK_MAX_ROUTER_ID+1]

Bağlantı Kalitesi ve Yönlendirme Maliyeti verileri.

Kaynaklar

OpenThread API Referansı konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelmektedir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar'a bakın.