Alarm

Bu modülde, alarm hizmeti için platform soyutlaması yer almaktadır.

Özet

İşlevler

otPlatAlarmMicroFired(otInstance *aInstance)
void
Alarmın çaldığının sinyalini verin.
otPlatAlarmMicroGetNow(void)
uint32_t
Şu anki saati öğrenin.
otPlatAlarmMicroStartAt(otInstance *aInstance, uint32_t aT0, uint32_t aDt)
void
Alarmı, aT0 sonrasında aDt mikrosaniyede etkinleşecek şekilde ayarlayın.
otPlatAlarmMicroStop(otInstance *aInstance)
void
Alarmı durdurun.
otPlatAlarmMilliFired(otInstance *aInstance)
void
Alarmın çaldığının sinyalini verin.
otPlatAlarmMilliGetNow(void)
uint32_t
Şu anki saati öğrenin.
otPlatAlarmMilliStartAt(otInstance *aInstance, uint32_t aT0, uint32_t aDt)
void
Alarmı, aT0 sonrasında aDt milisaniye sonra etkinleşecek şekilde ayarlayın.
otPlatAlarmMilliStop(otInstance *aInstance)
void
Alarmı durdurun.
otPlatDiagAlarmFired(otInstance *aInstance)
void
Alarmın çaldığını belirten sinyal teşhis modülü.

İşlevler

otPlatAlarmMicroFired

void otPlatAlarmMicroFired(
 otInstance *aInstance
)

Alarmın çaldığının sinyalini verin.

Ayrıntılar
Parametreler
[in] aInstance
OpenThread örnek yapısı.

otPlatAlarmMicroGetNow

uint32_t otPlatAlarmMicroGetNow(
 void
)

Şu anki saati öğrenin.

O anki saatin serbest çalışan bir zamanlayıcıyı temsil etmesi ZORUNLUDUR. Geçerli zaman korunurken, zaman değerinin [0, 2^32-1] aralığının tamamını kullanması ve 2^32'den önce sarmalanması ZORUNLUDUR.

Ayrıntılar
İadeler
Mikrosaniye cinsinden geçerli zaman.

otPlatAlarmMicroStartAt

void otPlatAlarmMicroStartAt(
 otInstance *aInstance,
 uint32_t aT0,
 uint32_t aDt
)

Alarmı, aT0 sonrasında aDt mikrosaniyede etkinleşecek şekilde ayarlayın.

aT0 için platformun [0, 2^32-1] içindeki tüm değerleri desteklemesi ZORUNLUDUR. aDt için platformun [0, 2^31-1] içindeki tüm değerleri desteklemesi ZORUNLUDUR.

Ayrıntılar
Parametreler
[in] aInstance
OpenThread örnek yapısı.
[in] aT0
Referans süresi.
[in] aDt
aT0 tarihinden itibaren mikrosaniye cinsinden zaman gecikmesi.

otPlatAlarmMicroStop

void otPlatAlarmMicroStop(
 otInstance *aInstance
)

Alarmı durdurun.

Ayrıntılar
Parametreler
[in] aInstance
OpenThread örnek yapısı.

otPlatAlarmMilliFired

void otPlatAlarmMilliFired(
 otInstance *aInstance
)

Alarmın çaldığının sinyalini verin.

Ayrıntılar
Parametreler
[in] aInstance
OpenThread örnek yapısı.

otPlatAlarmMilliGetNow

uint32_t otPlatAlarmMilliGetNow(
 void
)

Şu anki saati öğrenin.

O anki saatin serbest çalışan bir zamanlayıcıyı temsil etmesi ZORUNLUDUR. Geçerli zaman korunurken, zaman değerinin [0, 2^32-1] aralığının tamamını kullanması ve 2^32'den önce sarmalanması ZORUNLUDUR.

Ayrıntılar
İadeler
Milisaniye cinsinden geçerli süre.

otPlatAlarmMilliStartAt

void otPlatAlarmMilliStartAt(
 otInstance *aInstance,
 uint32_t aT0,
 uint32_t aDt
)

Alarmı, aT0 sonrasında aDt milisaniye sonra etkinleşecek şekilde ayarlayın.

aT0 için platformun [0, 2^32-1] içindeki tüm değerleri desteklemesi ZORUNLUDUR. aDt için platformun [0, 2^31-1] içindeki tüm değerleri desteklemesi ZORUNLUDUR.

Ayrıntılar
Parametreler
[in] aInstance
OpenThread örnek yapısı.
[in] aT0
Referans süresi.
[in] aDt
aT0 tarihinden itibaren milisaniye cinsinden gecikme süresi.

otPlatAlarmMilliStop

void otPlatAlarmMilliStop(
 otInstance *aInstance
)

Alarmı durdurun.

Ayrıntılar
Parametreler
[in] aInstance
OpenThread örnek yapısı.

otPlatDiagAlarmFired

void otPlatDiagAlarmFired(
 otInstance *aInstance
)

Alarmın çaldığını belirten sinyal teşhis modülü.

Ayrıntılar
Parametreler
[in] aInstance
OpenThread örnek yapısı.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.