otExtendedPanId

#include <dataset.h>

Genişletilmiş PAN kimliğini temsil eder.

Özet

Herkese açık özellikler

m8[8]
uint8_t
Bayt değerleri.

Herkese açık özellikler

m8

uint8_t otExtendedPanId::m8[8]

Bayt değerleri.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.