otCoapOption

#include <coap.h>

Bir CoAP seçeneğini gösterir.

Özet

Herkese açık özellikler

mLength
uint16_t
Seçenek Uzunluğu.
mNumber
uint16_t
Seçenek Numarası.

Herkese açık özellikler

mLength

uint16_t otCoapOption::mLength

Seçenek Uzunluğu.

mNumber

uint16_t otCoapOption::mNumber

Seçenek Numarası.

Kaynaklar

OpenThread API Referans konuları, GitHub'da bulunan kaynak koddan gelir. Daha fazla bilgi edinmek veya dokümanlarımıza katkıda bulunmak için Kaynaklar bölümüne bakın.