Yêu cầu thông tin nắn dòng gói

Xem nguồn trên GitHub

Để sử dụng Pyspinel, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau đây về phần cứng và phần mềm.

Phần cứng

 • Một máy chủ lưu trữ dùng để làm NCP và để chạy Pyspinel và Wireshark:

  • macOS – Hệ điều hành 64 bit OS X 10.6 trở lên
  • Linux
  • Windows — 10 trở lên
 • 1 Thiết bị OpenThread được cài đặt ROM bằng bản dựng ot-ncp-ftd hoặc ot-rcp.

  • Đối với bản dựng ot-ncp-ftd, phải dùng nút chuyển bản dựng LINK_RAW=1.

Phần mềm:

 • Python 3 để chạy Pyspinel
 • Wireshark

  • 2.4.1 trở lên để hỗ trợ giao thức Thread
  • Phiên bản 3.0.6 trở lên để hỗ trợ extcap. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng trình bổ trợ tiện ích Wireshark với Pyspinel, hãy tham khảo bài viết Cài đặt Pyspinel.