Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Yêu cầu về việc cắt thùng

Xem nguồn trên GitHub

Để sử dụng Pyspinel, bạn cần đáp ứng các yêu cầu về phần cứng và phần mềm sau đây.

Phần cứng

 • Máy chủ sẽ hoạt động như một NCP và để chạy Pyspinel và Wireshark:

  • macOS — Hệ điều hành 64 bit X 10.6 trở lên
  • Linux
  • Windows – 10 trở lên
 • 1 Thiết bị OpenThread nhấp nháy với bản dựng ot-ncp-ftd hoặc ot-rcp.

  • Đối với bản dựng ot-ncp-ftd, bạn phải sử dụng nút chuyển của bản dựng LINK_RAW=1.

Phần mềm:

 • Python 3 để chạy Pyspinel
 • Wireshark

  • 2.4.1 trở lên để hỗ trợ giao thức chuỗi
  • 3.0.6 trở lên để hỗ trợ extcap. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng plugin extcap Wireshark với Pyspinel, hãy tham khảo bài viết Cài đặt Pyspinel.