דרישות להרמת חבילות

הצגת המקור ב-GitHub

כדי להשתמש ב-Pyspinel, עליכם לעמוד בדרישות הבאות של חומרה ותוכנה.

חומרה

 • מחשב מארח שישמש כ-NCP ולהפעיל Pyspinel ו-Wireshark:

  • macOS — מערכת הפעלה של 64 סיביות X X 10.6 ואילך
  • Linux
  • Windows - 10 ואילך
 • מכשיר OpenThread אחד מהבהב באמצעות ot-ncp-ftd או גרסת build של ot-rcp.

  • ב-build של ot-ncp-ftd, יש להשתמש במתג ה-build של LINK_RAW=1.

תוכנה:

 • Python. 3 להפעלת Pyspinel
 • Wireshark

  • 2.4.1 או גרסה חדשה יותר של פרוטוקול פרוטוקול Thread
  • 3.0.6 ואילך לתמיכה ב-extcap. כדי לקבל מידע נוסף על השימוש בפלאגין של Wireshark capcap עם Pyspinel, עיין בהתקן Pyspinel.