Wymagania dotyczące przechwytywania pakietów

Wyświetl źródło w GitHub

Aby używać Pyspinel, musisz spełniać poniższe wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania.

Sprzęt

 • Host, który ma działać jako NCP i uruchamiać Pyspinela oraz Wiresharka:

  • macOS – 64-bitowy system OS X 10.6 lub nowszy
  • Linux
  • Windows – 10 lub nowsze
 • 1 urządzenie OpenThread miało kompilację ot-ncp-ftd lub ot-rcp.

  • W przypadku kompilacji ot-ncp-ftd musi być używany przełącznik kompilacji LINK_RAW=1.

Oprogramowanie:

 • Python 3 do uruchamiania Pyspinel
 • Wireshark

  • Obsługa protokołu 2.4.1 lub nowszego
  • Obsługa extcap w wersji 3.0.6 lub nowszej. Więcej informacji o używaniu wtyczki extcap Wireshark z Pyspinel znajdziesz w artykule Install Pyspinel (Zainstaluj Pyspinel).