Zewnętrzna prowizja

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Wyświetl źródło na GitHubie

Zewnętrzna protokołowa

Router OpenThread Border Router (OTBR) zawiera agenta Thread Border, który obsługuje zewnętrzne prowizje. Zewnętrzna usługa Threading (urządzenia) spoza sieci Thread (np. telefon komórkowy) pobiera nowe urządzenia do sieci.

Służy on do uwierzytelniania użytkowników (zewnętrzny komisarz) lub urządzenia z wątkiem w sieci Thread. Po uwierzytelnieniu komisarz instruuje router graniczny, aby przeniósł dane logowania w sieci (np. klucz sieci) do urządzenia na wątki.

To przykład informacji o poleceniu w paśmie w przypadku, gdy dane logowania do sieci z Thread są przesyłane między urządzeniami przez radio.

Ten przewodnik zawiera szczegółowe informacje o tym, jak uruchomić urządzenie OpenThread w sieci utworzonej i zarządzanej przez interfejs OTBR Web GUI.

Aby dowiedzieć się, jak korzystać ze strategii Prowizje bez zewnętrznych komisarzów, zapoznaj się z artykułem na temat protokołu On-Mesh.