Na zlecenie zewnętrzne

Wyświetl źródło w GitHub

Wykonywanie wątków zewnętrznych

OpenThread Border Router (OTBR) ma agenta Thread Border Agent, który obsługuje zewnętrzne oferowanie wątków wątków. W zewnętrznej usłudze przekazywania wątków – urządzenie spoza sieci Threads (np. komórki) przesyła nowe urządzenia do sieci.

Strona Threader Commissioner służy do uwierzytelniania użytkownika (zewnętrznego komisarza) lub urządzenia Thread. Po uwierzytelnieniu Komisarz przekazuje routerowi Border (router Border) dane logowania do sieci, takie jak klucz sieci, do urządzenia.

Jest to przykład uruchamiania w paśmie, w którym dane sieciowe sieci Thread są przesyłane między urządzeniami przez radio.

Ten przewodnik wyjaśnia, jak uruchomić urządzenie OpenThread w sieci utworzonej i zarządzanej przez interfejs OTBR Web GUI.

Aby dowiedzieć się, jak złożyć zlecenie bez zewnętrznego komisarza, zapoznaj się z artykułem Prowizja na siatce.