Zewnętrzna prowizja

Wyświetl źródło na GitHubie

Zewnętrzna prowokacja wątku

W narzędziu OpenThread Border Router (OTBR) działa agent Border Thread, który obsługuje zewnętrzne prowizje. Zewnętrzna prowokacja – urządzenie spoza sieci Thread (np. telefon komórkowy) przesyła do sieci nowe urządzenia.

Komisarz Thread służy do uwierzytelniania użytkownika (zewnętrznego komisarza) lub urządzenia z wątkami w sieci Thread. Po uwierzytelnieniu komisarz nakazuje routerowi Border router przekazywanie danych logowania w sieci, takich jak klucz sieciowy, bezpośrednio do urządzenia.

To przykład prowizji w paśmie, w którym dane logowania do sieci typu Thread są przesyłane między urządzeniami przez radio.

Ten przewodnik opisuje, jak uruchomić urządzenie OpenThread w sieci utworzonej i zarządzanej przez interfejs OTBR Web GUI.

Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zapoznaj się z artykułem Prowizje w sieci typu mesh.