راه اندازی خارجی

مشاهده منبع در GitHub

راه اندازی موضوع خارجی

روتر مرزی OpenThread (OTBR) دارای یک Thread Border Agent است که از راه اندازی Thread خارجی پشتیبانی می کند. در راه اندازی Thread خارجی، دستگاهی خارج از شبکه Thread (به عنوان مثال، تلفن همراه) دستگاه های جدیدی را وارد شبکه می کند.

Thread Commissioner برای احراز هویت یک کاربر (Commissioner خارجی) یا یک دستگاه Thread در شبکه Thread خدمت می کند. پس از احراز هویت، کمیسیونر به Border Router دستور می دهد تا اعتبار شبکه Thread مانند کلید شبکه را مستقیماً به دستگاه منتقل کند.

این نمونه ای از راه اندازی درون باندی است که در آن اعتبار شبکه Thread بین دستگاه ها از طریق رادیو منتقل می شود.

این راهنما نحوه راه اندازی یک دستگاه OpenThread را در شبکه ایجاد و مدیریت شده توسط رابط کاربری گرافیکی وب OTBR توضیح می دهد.

برای یادگیری نحوه راه اندازی بدون کمیسیونر خارجی، به راه اندازی On-Mesh مراجعه کنید.