עמלות חיצוניות

הצגת המקור ב-GitHub

הזמנה לשרשורים חיצוניים

OpenThread Border Router (OTBR) כולל סוכן של Thread Border, שתומך בניהול חיצוני של שרשורים. בכלי חיצוני לניהול שרשורים, מכשיר מחוץ לרשת שרשורים (לדוגמה, טלפון נייד) דורש מכשירים חדשים לרשת.

המפקח על שרשורים משמש לאימות משתמש (נציב חיצוני) או מכשיר של Thread לרשת שרשור. לאחר האימות, הנציב מורה לנתב הגבול להעביר את פרטי הכניסה של שרשור הרשת, כגון מפתח הרשת, למכשיר באופן ישיר.

זוהי דוגמה של שימוש בשיטת תדרים, שבה פרטי הכניסה של רשת השרשורים מועברים בין מכשירים ברדיו.

המדריך הזה מסביר איך להזמין מכשיר OpenThread לרשת שנוצרה ומנוהלת על ידי OTBR Web GUI.

כדי ללמוד איך לבצע הזמנה ללא נציב חיצוני, ניתן לעיין במאמר עמלות אונליין.