עמלה חיצונית

הצגת המקור ב-GitHub

הזמנת שרשורים חיצוניים

OpenThread Border Router (OTBR) כולל סוכן Thread Border Agent, שתומך בניהול חיצוני של Thread. ב'שרשור שרשורים' חיצוני, מכשיר מחוץ לרשת השרשורים (לדוגמה, טלפון נייד) מזמין מכשירים חדשים לרשת.

השיטה 'נציב/ת השרשורים' משמשת לאימות משתמש (של נציב/ת חיצוני) או מכשיר ששייך לשרשור של רשת Thread. לאחר האימות, הנציב מורה לנתב הגבולות להעביר את פרטי הכניסה של רשת השרשורים, כמו מפתח הרשת, ישירות למכשיר.

זוהי דוגמה לתכונה 'תשלום בחנויות', שבה פרטי הכניסה של פרוטוקול Thread מועברים בין מכשירים ברדיו.

במדריך הזה מוסבר איך להזמין מכשיר OpenThread לרשת שנוצרה ומנוהלת על ידי OTBR Web GUI.

בנציבות ברשת מוסבר איך משתמשים בעמלה בלי עמלה חיצונית.