Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การตั้งค่าการทดสอบ Border Router

การตั้งค่า GRL Thread Test Harness และเครื่องมืออัตโนมัติของ OpenThread Harness สำหรับใช้กับอุปกรณ์ OpenThread Border Router (OTBR) ภายใต้การทดสอบ (DUT) นั้นเหมือนกับ คู่มือการตั้งค่าระบบรับรองอัตโนมัติ ใช้คำแนะนำนั้นร่วมกับการเปลี่ยนแปลงที่มีรายละเอียดที่นี่

สำหรับการออกแบบ NCP เช่น OTBR OpenThread จะมี ตัวอย่าง OpenThread_WpanCtl.py ตัวอย่างเธรดการควบคุมโฮสต์อินเตอร์เฟส (THCI) ที่อนุญาตให้ Test Harness ควบคุม NCP มีสองโหมดการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ NCP:

 • การใช้การเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรม (แนะนำให้ใช้คุณสมบัติการค้นหาอัตโนมัติของ Test Harness)
 • ใช้การเชื่อมต่อ SSH

ขั้นตอนการติดตั้งและกำหนดค่าทั้งหมดด้านล่างนี้เกิดขึ้นบนเครื่อง Windows ที่ใช้งานซอฟต์แวร์ GRL Test Harness ซึ่งควรติดตั้งก่อนดำเนินการต่อ

คัดลอกไฟล์รองรับ THCI

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี THCI เวอร์ชันล่าสุดบนเครื่อง Windows โคลนที่เก็บ OpenThread หรือหากคุณมีอยู่แล้วให้สลับไปที่สาขา master :

 git clone https://github.com/openthread/openthread 
 cd openthread 
 git checkout master 

คัดลอกไฟล์ต่อไปนี้จาก /tools/harness-thci ในที่เก็บโคลน OpenThread ไปยังไดเร็กทอรีที่ระบุบนเครื่อง Windows:

ไฟล์ต้นฉบับ คัดลอกไปยังไดเรกทอรี
deviceInputFields.xml C:\GRL\Thread1.1\Web\data\
OpenThread_WpanCtl.py C:\GRL\Thread1.1\Thread_Harness\THCI\
OpenThread_WpanCtl.png C:\GRL\Thread1.1\Web\images\

ตั้งค่าประเภทการเชื่อมต่อ

สำหรับการควบคุมชุดควบคุมการทดสอบของ NCP ให้ตั้งค่าการเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรมหรือการเชื่อมต่อ SSH

บน Raspberry Pi 3B (RPi3B) ให้เปิดใช้งานพอร์ตอนุกรมและล็อกอินเชลล์:

 1. เข้าสู่เมนูการกำหนดค่า:
   sudo raspi-config 
 2. ในเมนูการกำหนดค่าเลือก 5 ตัวเลือกการเชื่อมต่อ
 3. ในเมนูตัวเลือกการเชื่อมต่อเลือก P6 เปิดใช้งาน / ปิดใช้งานอนุกรม
 4. รีสตาร์ท RPi3B

บนเครื่อง Windows ที่รัน Test Harness:

การเชื่อมต่อ OTBR FT232
 1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง ไดรเวอร์ FT232
 2. เชื่อมต่อ FT232 USB เข้ากับอะแดปเตอร์ UART เข้ากับช่องเสียบ USB บนเครื่อง Windows
 3. ตั้งค่าจัมเปอร์แรงดันไฟฟ้าบน FT232 เป็น 3.3V
 4. เชื่อมต่อ FT232 เข้ากับ RPi3B โดยใช้หมุดและสายดูปองท์ต่อไปนี้:
  RPi3B Pin FT232 พิน สายดูปองท์
  Pin6 GND ขาว
  Pin8 RXD สีเหลือง
  Pin10 TXD สีแดง
 5. เมื่อเชื่อมต่อแล้วให้รีสตาร์ทเครื่อง Windows
 6. ค้นหาตัวระบุฮาร์ดแวร์พอร์ตอนุกรมของอุปกรณ์โดยใช้โมดูล Python pySerial:
  1. ติดตั้ง pySerial บนเครื่อง Windows
  2. ใช้ Python ในบรรทัดคำสั่งของ Windows เพื่อระบุตัวระบุฮาร์ดแวร์ทั้งหมด (VID และ PID) สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่อง ในเอาต์พุตนี้เชื่อมต่ออุปกรณ์ NCP หนึ่งตัวโดยมีตัวระบุ VID_0403+PID_6001
    python -m serial.tools.list_ports -v
   COM10
     desc: USB Serial Port (COM10)
     hwid: FTDIBUS\ VID_0403+PID_6001 +AL01WOSZA\0000 
  3. หากคุณรู้จักพอร์ต COM อยู่แล้วคุณสามารถใช้คำสั่งอื่นได้ ตัวอย่างเช่นถ้าพอร์ต COM คือ COM10 :
    python -c "import serial.tools.list_ports;print [ports[2] for ports in serial.tools.list_ports.comports() if ports[0] == 'COM10']"
   ['FTDIBUS\ VID_0403+PID_6001 +AL01WP6MA\0000']
 7. อัปเดตรายการอุปกรณ์ทองคำ:
  1. เปิด C:\GRL\Thread1.1\Config\Configuration.ini
  2. เพิ่มการจัดกลุ่ม OpenThread_WpanCtl ไปยังอาร์เรย์ GoldenDeviceHardwareIds ด้วย VID และ PID ของอุปกรณ์:
   GoldenDeviceHardwareIds = {
   'NXP': ['VID:PID=1FC9:0300','VID:PID=15A2:0300','VID:PID=1366:1015'],
   'SiLabs': 'VID:PID=10C4:8A5E',
   'ARM': 'VID:PID=0D28:0204',
   'OpenThread':['VID:PID=10C4:EA60', 'VID:PID=1915:CAFE'],
   'OpenThread_WpanCtl':['VID_0403+PID_6001’] }

เมื่อการกำหนดค่าทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์:

 1. เริ่ม GRL Test Harness
 2. ในหน้า Configure Test Bed อุปกรณ์ / พอร์ตจะปรากฏเป็นอุปกรณ์ OT NCP

  ถ้า DUT ไม่ปรากฏในส่วนของ Bed Test หลังจาก Test Harness เริ่มต้นขึ้นให้เพิ่มด้วยตนเองโดยการลาก OpenThread WpanCtl: wpantund + อุปกรณ์ NCP จากส่วน Hardware ที่สนับสนุน ไปยังส่วน Test Bed หลังจากลาก:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่า Serial Line (พอร์ต COM) ที่ถูกต้องและ ความเร็ว (อัตรารับส่งข้อมูล) ได้รับการบรรจุ
  2. คลิกที่ปุ่มลูกศรใต้ช่อง Speed เพื่อสร้างการเชื่อมต่อแบบอนุกรมระหว่าง Test Harness และอุปกรณ์ OT NCP
 3. เลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานการเลือกอุปกรณ์อัตโนมัติ DUT ด้านล่างรายการฮาร์ดแวร์ที่รองรับ

 4. เลือกปุ่มตัวเลือก Set as DUT ใต้อุปกรณ์ / พอร์ตเป้าหมายเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ OT NCP เป็น DUT

การรับรอง OTBR SSH

การเชื่อมต่อ SSH

บน RPi3B เปิดใช้งาน SSH:

 1. เปิดใช้งานบริการ SSH เมื่อบู๊ต:
   sudo systemctl enable ssh 
 2. เริ่มบริการ SSH:
   sudo systemctl start ssh 

ในการเปิดใช้งาน SSH บน RPi3B ที่ไม่มีหัวอ่านดูขั้นตอนที่ 3 ของ เอกสารประกอบ Raspberry Pi SSH

บนเครื่อง Windows ที่รัน Test Harness:

 1. ติดตั้ง Paramiko สำหรับสภาพแวดล้อม Python ของ GRL:
   cd C:\GRL\Python2.7 
   python -m pip install --upgrade pip 
   python -m pip install paramiko 
 2. เริ่ม GRL Test Harness
 3. ในหน้า Configure Test Bed ให้ลากอุปกรณ์ OpenThread WpanCtl SSH: wpantund + NCP จากส่วน Hardware ที่สนับสนุน ไปยังส่วน Test Bed
 4. เติม IP addr ด้วย 192.168.1.100 และ PORT ด้วย 22 สำหรับอุปกรณ์
 5. คลิกปุ่มลูกศรใต้ช่อง PORT เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ SSH ระหว่าง Test Harness และอุปกรณ์ OT NCP
การรับรอง OTBR SSH

การตั้งค่าอัตโนมัติ

ดูขั้นตอนการ ติดตั้ง และ กำหนดค่า จากคู่มือการตั้งค่าระบบรับรองอัตโนมัติสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าเครื่องมือการทำงานอัตโนมัติเทียม

เรียกใช้กรณีทดสอบ

ดูการ รันการทดสอบการรับรอง เพื่อเรียนรู้วิธีเรียกใช้การทดสอบการรับรองใน OTBR DUT

การแก้ไขปัญหา

รีบูตอุปกรณ์

หากคุณต้องการรีบูต RPi3B ให้ปิดซอฟต์แวร์ Test Harness และรออย่างน้อย 20 วินาทีหลังจากการรีบูตเสร็จสิ้นเพื่อเริ่ม Test Harness อีกครั้ง

การทดสอบการเทียมล้มเหลวในการค้นหา Border Router

เมื่อใช้การเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรมเทียมทดสอบอาจไม่พบเราเตอร์ชายแดน หากเป็นกรณีนี้:

 1. ตรวจสอบว่าการเข้าสู่ระบบของเชลล์ใช้งานได้กับพอร์ตอนุกรมโดยใช้เครื่องมือเช่น PuTTY
  1. ใช้พอร์ต COM สำหรับอุปกรณ์ FT232 และความเร็ว (อัตรารับส่งข้อมูล) เท่ากับ 115200
  2. หากการเข้าสู่ระบบล้มเหลวให้รีบูตอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วลองอีกครั้ง
 2. บน RPi3B ตรวจสอบสถานะของ wpantund :
   sudo service wpantund status 
  หากสถานะเป็น "ผิดปกติ":
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งบอร์ด nRF52840 NCP:
    ls /dev/tty*
   /dev/ttyACM0
  2. ตรวจสอบว่าพอร์ตนี้ตรงกับการกำหนดค่า wpantund :
   // default value in '/etc/wpantund.conf'
   Config:NCP:SocketPath "/dev/ttyACM0"
  3. รีสตาร์ท wpantund :
    sudo service wpantund restart