กรอบการทดสอบการรับรองที่ใช้

ก่อนทําการทดสอบ ให้ตรวจดูว่าได้ทดสอบอุปกรณ์ทดสอบทั้งหมด (Golden และ DUT) ในเครื่อง Windows แล้วด้วยเครื่องมือวัดการทดสอบ CMS และ Harness และ Harness โดยอัตโนมัติ

การใช้เครื่องมือ Harness Automation

กรอบการทดสอบทั้งหมดทํางานจากไดเรกทอรี tools/harness-automation มี 2 วิธี ดังนี้

 • start.sh — การใช้ Bash ซึ่งมาพร้อมกับ Git for Windows
 • start.bat — จากบรรทัดคําสั่งของ Windows (cmd)

วิธีเรียกใช้กรอบการทดสอบทั้งหมด

Bash
./start.sh
Windows CMd
./start.bat

หากต้องการเรียกใช้กรอบการทดสอบแต่ละรายการ (ชื่อคํานึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่) ให้ทําดังนี้

Bash
./start.sh Router_5_1_1 Leader_5_1_1
Windows CMd
./start.bat Router_5_1_1 Leader_5_1_1

การใช้ประสิทธิภาพการทดสอบ GRL

หลังจากกําหนดค่าเตียงทดสอบแล้ว กลุ่มการทดสอบจะทํางานตามบทบาทที่เลือกของ DUT ส่วนการเลือกทดสอบจะแสดงกรอบการทดสอบทั้งหมดที่มีสําหรับบทบาทที่เลือกในส่วนแผนการทดสอบ ดังนี้

การใช้ประโยชน์จากการทดสอบใบรับรอง OT

เลือกกรอบการทดสอบตามต้องการ แล้วคลิกปุ่มเล่นสีเขียวเพื่อดําเนินการ

การดําเนินการทดสอบด้วยตนเอง

การใช้ประโยชน์จากการทดสอบข้อความแจ้งผู้ใช้ให้ป้อนข้อมูลด้วยตนเองในระหว่างการทดสอบบางกรณี

ข้อมูลเข้าสู่ระบบเครือข่าย

สําหรับกรอบการทดสอบในส่วนที่ 5, 6, 7 และ 9 ของแผนการทดสอบ ต้องกําหนดค่าข้อมูลเข้าสู่ระบบเครือข่ายนอกเวลา เช่น

การกําหนดค่าพารามิเตอร์ระหว่างการนําอุปกรณ์ออก:

panid 0xface
Done
channel 20
Done
networkname GRL
Done
extpanid 000db80000000000
Done

การกําหนดค่า "DUT ในฐานะผู้นํา" ก่อนที่จะแสดงอินเทอร์เฟซ

dataset activetimestamp 1
Done
dataset commit active
Done

การกําหนดค่า "DUT เป็นอุปกรณ์ปลายทาง"

mode rsn
Done

การกําหนดค่า "DUT เป็น SED" ซึ่งตั้งค่า pollperiod (เป็นมิลลิวินาที) เป็น SedPollingRate เริ่มต้นในส่วนการทดสอบ

mode s
Done
pollperiod 5000
Done

เปิดอินเทอร์เฟซและสแต็กเทรด ดังนี้

ifconfig up
Done
thread start
Done

การตั้งค่าบทบาทค่าคอมมิชชัน

สําหรับกรอบการทดสอบในข้อ 8 ของแผนการทดสอบ ให้กําหนดค่าบทบาทค่าคอมมิชชัน

เริ่มต้นค่าคอมมิชชันหลังจากเปิดสแต็กเทรด ดังนี้

commissioner start
Done

เพิ่มข้อมูลการเลี้ยว

commissioner joiner add eui64 THREADJPAKETEST 200

eui64 คือตัวระบุ EUIE-64 ที่ IEEE กําหนด ซึ่งได้รับผ่านคําสั่ง CLI ของ eui64 THREADJPAKETEST คือข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ร่วมคีย์ ซึ่งใช้เพื่อสร้างคีย์ที่แชร์ล่วงหน้าสําหรับอุปกรณ์ (PSKd) ระบบจะนําตัวผนวกออกจากข้อมูลการเลี้ยวหลังจากหมดเวลากําหนดค่าแล้ว

เราขอแนะนําให้ใช้ 500 เป็นค่าระยะหมดเวลาระหว่างการทดสอบ 8.2.xค่าคอมมิชชัน

เริ่มต้นบทบาทผู้ผนวกหลังจากเปิดอินเทอร์เฟซชุดข้อความแล้ว โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบของตัวช่วยเริ่มต้นจาก THREADJPAKETEST ดังนี้

joiner start THREADJPAKETEST

เริ่มต้นบทบาทผู้ผนวกหลังจากเปิดอินเทอร์เฟซชุดข้อความแล้วโดยใช้ URL การจัดสรรที่ระบุ

joiner start THREADJPAKETEST www.threadgroup.org

อินพุตอื่นๆ

ซึ่งจะใช้ประโยชน์จากการดําเนินการอื่นๆ ด้วยตนเอง รวมถึงระบุค่า (เช่น ที่อยู่ IPv6) สําหรับใช้ในการดําเนินการเหล่านั้น ใช้คําสั่ง OpenThread CLI ต่อไปนี้หากได้รับแจ้ง

ข้อความแจ้ง คําสั่ง CLI
ที่อยู่แบบยาว extaddr
ที่อยู่ IPv6 ipaddr
ที่อยู่ MAC ของโรงงานรวม eui64
ตั้งค่า URL การจัดสรรของค่าคอมมิชชัน commissioner provisioningurl www.threadgroup.org
รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น factoryreset
รับ TLV ทั้งหมด dataset mgmtgetcommand active address ipv6-address
รับ NetworkMask (0x35), คํานําหน้า MeshLocal ULA (0x07), ชื่อเครือข่าย (0x03) dataset mgmtgetcommand active address ipv6-address binary 350703
รับช่องเครือข่าย (0x00), คํานําหน้า MeshLocal ULA (0x07), ชื่อเครือข่าย (0x03), ระยะเวลาการสแกน (0x38), รายการพลังงาน (0x39) dataset mgmtgetcommand active address ipv6-address binary 0007033839

ดูรายการคําสั่ง CLI ทั้งหมดได้ที่ข้อมูลอ้างอิง OpenThread CLI

เคล็ดลับการรับรอง

เปิดใช้การเลือกอุปกรณ์สําหรับเตียงทดสอบแบบผสม

ในระหว่างการทดสอบการรับรองเทรด ระบบจะใช้เตียงทดสอบแบบผสมที่มีสแต็กการอ้างอิงจาก ARM, NXP, Silicon Labs และ OpenThread กําหนดเตียงนอนทดสอบได้ในไฟล์ C:\GRL\Thread1.1\Thread_Harness\TestScripts\TopologyConfig.txt

หากต้องการเปิดใช้การเลือกอุปกรณ์เพื่อทํากรอบการทดสอบด้วยแพลตฟอร์มการอ้างอิงแบบเดียวกับที่ ATL ของชุดข้อความกลุ่ม ให้ตั้งค่าพารามิเตอร์ EnableDeviceSelection ในไฟล์ C:\GRL\Thread1.1\Config\Configuration.ini เป็น True

EnableDeviceSelection = True

การป้องกันคลื่นวิทยุ

สําหรับกรอบการทดสอบ 9.2.9 (ผู้นํา, เราเตอร์) และ 9.2.10 (เราเตอร์, ED1, SED1) ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ถูกต้องมีการป้องกันด้วยคลื่นวิทยุ สมมติว่าอุปกรณ์ทุกเครื่องได้รับการกําหนดค่าในบทบาท เนื่องจากการทดสอบแต่ละครั้งต้องใช้สิ่งต่อไปนี้

 1. เริ่มการใช้ประโยชน์จากการทดสอบที่มีเฉพาะ NXP Sniffer ที่เชื่อมต่อกับเครื่อง Windows การดําเนินการนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการทดสอบอัตโนมัติของอุปกรณ์
 2. เสียบปลั๊กอุปกรณ์ทดสอบทีละเครื่องและจดบันทึกพอร์ตอนุกรมที่สอดคล้องกัน
 3. วางกลุ่มอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ในช่องโล่ RF
  • สําหรับการทดสอบ 9.2.9:
   • ผู้นําและค่าคอมมิชชัน
   • Router1,เราเตอร์2 และ Sniffer
  • สําหรับการทดสอบ 9.2.10
   • ผู้นําและค่าคอมมิชชัน
   • เราเตอร์, ED, SED และ Sniffer
 4. ในหน้ากําหนดค่าเตียงทดสอบของการทดสอบประสิทธิภาพ ให้กําหนดค่าอุปกรณ์แต่ละเครื่องสําหรับลําดับการจัดเรียงต่อไปนี้ในส่วนเตียงทดสอบ โดยขึ้นอยู่กับกรอบการทดสอบ
  ลําดับการจัดเรียงอุปกรณ์ขั้นสุดท้ายสําหรับกรอบการทดสอบการป้องกันคลื่นวิทยุ
  9.2.91. เราเตอร์2
  2. ค่าคอมมิชชัน
  3. เราเตอร์1
  4. คะแนนนำ
  28:101. SED
  2. ED
  3. เราเตอร์1
  4. ค่าคอมมิชชัน
  5. คะแนนนำ
  1. ล้างส่วนเตียงทดสอบของอุปกรณ์ที่มีอยู่
  2. ลากอุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับโทโพโลยีกรอบที่เจาะจงจากส่วนฮาร์ดแวร์ที่รองรับทางด้านซ้ายไปยังส่วนเตียงทดสอบทางด้านขวา ลากแท็กเหล่านั้นไปยังลําดับย้อนกลับของลําดับการจัดเรียงสุดท้าย เช่น สําหรับกรอบการทดสอบ 9.2.9 ให้ลาก "ผู้นํา" ก่อน ตามด้วยเราเตอร์ 1 วินาที เป็นต้น หากลากอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง ให้ล้างอุปกรณ์ในส่วนเตียงทดสอบและเริ่มใหม่
  3. ในส่วนเตียงทดสอบ ให้ป้อนหมายเลขซีเรียลหรือข้อมูล IP ของอุปกรณ์แต่ละเครื่องตามลําดับการจัดเรียงขั้นสุดท้าย เช่น สําหรับกรอบการทดสอบ 9.2.9 หลังจากลากแล้ว อุปกรณ์เครื่องที่ 1 คือเราเตอร์ 2 เครื่องที่ 2 คือ Commissioner และอื่นๆ
  4. เลือกช่องทําเครื่องหมายเปิดใช้การเลือกอุปกรณ์ DUT อัตโนมัติใต้รายการฮาร์ดแวร์ที่รองรับ
  5. เลือกปุ่มตัวเลือกตั้งค่าเป็น DUT สําหรับ DUT
  6. เลือกเชื่อมต่อทั้งหมดเพื่อเริ่มการค้นพบอุปกรณ์
 5. ดําเนินการกับกรอบการทดสอบ (9.2.9 หรือ 9.2.10) ปกป้องและเลิกบล็อกอุปกรณ์แต่ละกลุ่ม ตามที่ข้อความแจ้งของโปรแกรมทดลองใช้ระบุไว้