Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การเรียกใช้กรณีการทดสอบการรับรอง

ก่อนเรียกใช้กรณีทดสอบตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทดสอบทั้งหมด (Golden และ DUT) เชื่อมต่อกับเครื่อง Windows ด้วย GRL Test Harness และ Harness Automation Tool ที่ติดตั้งไว้

การใช้ Harness Automation Tool

กรณีทดสอบทั้งหมดเรียกใช้จากไดเร็กทอรี tools/harness-automation มีสองวิธี:

 • start.sh - การใช้ Bash ซึ่งมาพร้อมกับ Git สำหรับ Windows
 • start.bat - จากบรรทัดคำสั่งของ Windows (cmd)

ในการเรียกใช้กรณีทดสอบทั้งหมด:

ทุบตี
./start.sh
Windows cmd
./start.bat

ในการเรียกใช้กรณีทดสอบแต่ละกรณี (ชื่อเป็นกรณี ๆ ไป):

ทุบตี
./start.sh Router_5_1_1 Leader_5_1_1
Windows cmd
./start.bat Router_5_1_1 Leader_5_1_1

การใช้สายรัดทดสอบ GRL

หลังจากกำหนดค่าเตียงทดสอบแล้วชุดของกรณีทดสอบจะถูกเรียกใช้ตามบทบาทที่เลือกของ DUT ส่วน การเลือกการทดสอบ จะแสดงกรณีทดสอบที่มีอยู่ทั้งหมดสำหรับบทบาทที่เลือกภายใต้ แผนการทดสอบ :

สายรัดทดสอบใบรับรอง OT

เลือกกรณีทดสอบตามต้องการจากนั้นคลิกปุ่มเล่นสีเขียวเพื่อดำเนินการ

การดำเนินการทดสอบด้วยตนเอง

ชุดทดสอบจะแจ้งให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลด้วยตนเองในระหว่างการทดสอบบางกรณี

ข้อมูลรับรองเครือข่าย

สำหรับกรณีทดสอบในส่วนที่ 5, 6, 7 และ 9 ของแผนทดสอบต้องกำหนดค่าข้อมูลรับรองเครือข่ายแบบไม่อยู่ในย่านความถี่ ตัวอย่างเช่น:

การกำหนดค่าพารามิเตอร์ระหว่างการเปิดอุปกรณ์:

panid 0xface
Done
channel 20
Done
networkname GRL
Done
extpanid 000db80000000000
Done

การกำหนดค่า "DUT as Leader" ก่อนที่จะเปิดอินเทอร์เฟซ:

dataset activetimestamp 1
Done
dataset commit active
Done

การกำหนดค่า "DUT เป็นอุปกรณ์ปลายทาง":

mode rsn
Done

การกำหนดค่า "DUT as SED" โดยที่ระยะเวลาการ pollperiod (เป็นมิลลิวินาที) ถูกตั้งค่าเป็น SedPollingRate เริ่มต้นในชุดสายรัดทดสอบ:

mode s
Done
pollperiod 5000
Done

เปิดส่วนต่อประสานเธรดและสแต็ก:

ifconfig up
Done
thread start
Done

การตั้งค่าบทบาทข้าราชการ

สำหรับกรณีทดสอบในส่วนที่ 8 ของแผนการทดสอบกำหนดค่าบทบาทข้าราชการ

เริ่มคอมมิชชันเนอร์หลังจากเปิดเธรดสแต็ก:

commissioner start
Done

เพิ่มข้อมูลพวงมาลัย:

commissioner joiner add eui64 THREADJPAKETEST 200

eui64 เป็นตัวระบุ IEEE EUI-64 ที่กำหนดจากโรงงานซึ่งได้มาจากคำสั่ง eui64 CLI THREADJPAKETEST คือ Joiner Credential ซึ่งใช้ในการสร้าง Pre-Shared Key สำหรับอุปกรณ์ (PSKd) Joiner จะถูกลบออกจากข้อมูลพวงมาลัยหลังจากหมดเวลาที่กำหนดไว้

เราขอแนะนำให้ใช้ 500 เป็นค่าการหมดเวลาระหว่างกรณีทดสอบ 8.2.x ข้าราชการ

เริ่มบทบาท Joiner หลังจากเปิดอินเทอร์เฟซของเธรดโดยใช้ค่าเริ่มต้น Joiner Credential ของ THREADJPAKETEST :

joiner start THREADJPAKETEST

เริ่มต้นบทบาท Joiner หลังจากเปิดอินเทอร์เฟซ Thread โดยใช้ URL การจัดเตรียมที่ระบุ:

joiner start THREADJPAKETEST www.threadgroup.org

อินพุตอื่น ๆ

ชุดทดสอบอาจแจ้งให้ดำเนินการด้วยตนเองอื่น ๆ และระบุค่า (เช่นที่อยู่ IPv6) เพื่อใช้ในการดำเนินการเหล่านั้น ใช้คำสั่ง OpenThread CLI ต่อไปนี้หากได้รับแจ้งสำหรับ:

พร้อมท์ คำสั่ง CLI
ที่อยู่ขยาย extaddr
ที่อยู่ IPv6 ipaddr
ที่อยู่ MAC ของโรงงานช่างไม้ eui64
ตั้งค่า URL การจัดเตรียมข้าราชการ commissioner provisioningurl www.threadgroup.org
รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน factoryreset
รับ TLV ทั้งหมด dataset mgmtgetcommand active address ipv6-address
รับ Network ChannelMask (0x35), MeshLocal ULA prefix (0x07), Network Name (0x03) dataset mgmtgetcommand active address ipv6-address binary 350703
รับช่องเครือข่าย (0x00), คำนำหน้า MeshLocal ULA (0x07), ชื่อเครือข่าย (0x03), ระยะเวลาการสแกน (0x38), รายการพลังงาน (0x39) dataset mgmtgetcommand active address ipv6-address binary 0007033839

สำหรับรายการคำสั่ง CLI ทั้งหมดโปรดดูการ อ้างอิง OpenThread CLI

เคล็ดลับการรับรอง

เปิดใช้งานการเลือกอุปกรณ์สำหรับเตียงทดสอบแบบผสม

ในระหว่างการทดสอบ Thread Certification จะใช้เตียงทดสอบแบบผสมที่มีกองอ้างอิงจาก ARM, NXP, Silicon Labs และ OpenThread โทโพโลยีของเตียงทดสอบถูกกำหนดไว้ในไฟล์ C:\GRL\Thread1.1\Thread_Harness\TestScripts\TopologyConfig.txt

หากต้องการเปิดใช้งานการเลือกอุปกรณ์เพื่อดำเนินการกรณีทดสอบด้วยแพลตฟอร์มอ้างอิงเดียวกันกับที่ ATL ของกลุ่มเธรดกำหนดให้ตั้งค่าพารามิเตอร์ EnableDeviceSelection ในไฟล์ C:\GRL\Thread1.1\Config\Configuration.ini เป็น True

EnableDeviceSelection = True

การป้องกัน RF

สำหรับกรณีทดสอบ 9.2.9 (Leader, Router) และ 9.2.10 (Router, ED1, SED1) จำเป็นต้องดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ถูกต้องได้รับการป้องกัน RF สมมติว่าอุปกรณ์ทั้งหมดได้รับการกำหนดค่าในบทบาทตามที่การทดสอบแต่ละครั้งต้องการ:

 1. เริ่มการทดสอบ Harness โดยใช้ NXP Sniffer ที่เชื่อมต่อกับเครื่อง Windows เท่านั้น วิธีนี้หลีกเลี่ยงการค้นพบอุปกรณ์โดยอัตโนมัติโดยสายรัดทดสอบ
 2. เสียบอุปกรณ์ทดสอบทีละเครื่องและสังเกตพอร์ตอนุกรมที่เกี่ยวข้อง
 3. วางอุปกรณ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้ในกล่อง RF shield:
  • สำหรับการทดสอบ 9.2.9:
   • ผู้นำและข้าราชการ
   • Router1, Router2 และ Sniffer
  • สำหรับการทดสอบ 9.2.10:
   • ผู้นำและข้าราชการ
   • Router, ED, SED และ Sniffer
 4. ในหน้า กำหนดค่า Test Bed ของ Test Harness กำหนดค่าอุปกรณ์แต่ละเครื่องตามลำดับการจัดเรียงต่อไปนี้ในส่วน Test Bed ขึ้นอยู่กับกรณีทดสอบ:
  ลำดับการจัดเรียงอุปกรณ์ขั้นสุดท้ายสำหรับกรณีทดสอบการป้องกัน RF
  9.2.9 1. เราเตอร์ 2
  2. ข้าราชการ
  3. เราเตอร์ 1
  4. ผู้นำ
  9.2.10 1. SED
  2. ED
  3. เราเตอร์ 1
  4. ข้าราชการ
  5. ผู้นำ
  1. ล้างส่วน Test Bed ของอุปกรณ์ที่มีอยู่
  2. ลากอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับโทโพโลยีกรณีทดสอบเฉพาะจากส่วน ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ ทางด้านซ้ายไปยังส่วน Test Bed ทางด้านขวา อย่าลืมลากไปตาม ลำดับย้อนกลับ ของลำดับการจัดเรียงสุดท้าย ตัวอย่างเช่นสำหรับกรณีทดสอบ 9.2.9 ให้ลาก Leader ก่อนจากนั้น Router1 วินาทีและอื่น ๆ หากคุณลากอุปกรณ์ผิดให้ล้างอุปกรณ์ในส่วน Test Bed แล้วเริ่มใหม่อีกครั้ง
  3. ในส่วน Test Bed กรอกหมายเลขซีเรียลหรือข้อมูล IP สำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องตามลำดับการจัดเรียงสุดท้าย ตัวอย่างเช่นสำหรับกรณีทดสอบ 9.2.9 หลังจากการลากอุปกรณ์ตัวแรกคือ Router2 อุปกรณ์ที่สองคือคอมมิชชันและอื่น ๆ
  4. เลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานการเลือกอุปกรณ์ DUT อัตโนมัติ ด้านล่างรายการ ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ
  5. เลือกปุ่มตัวเลือก Set as DUT สำหรับ DUT
  6. เลือก เชื่อมต่อทั้งหมด เพื่อเริ่มการค้นหาอุปกรณ์
 5. ดำเนินการกรณีทดสอบ (9.2.9 หรือ 9.2.10) ป้องกันและไม่ป้องกันอุปกรณ์แต่ละกลุ่มตามที่ Test Harness แจ้ง