Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

การตั้งค่าการรับรองอัตโนมัติ

ในการทดสอบการรับรองโดยอัตโนมัติจำเป็นต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติม

ขั้นตอนการติดตั้งและการกำหนดค่าด้านล่างทั้งหมดเกิดขึ้นกับเครื่อง Windows ที่ใช้ซอฟต์แวร์ GRL Test Harness ดาวน์โหลดและติดตั้ง GRL Thread Test Harness ล่าสุด ก่อนดำเนินการต่อ

เมื่อติดตั้งแล้วมีวิธีการทำงานอัตโนมัติสองวิธีสำหรับอุปกรณ์ที่อยู่ระหว่างการทดสอบ (DUT):

 1. OpenThread Harness Automation Tool
 2. ทดสอบ Harness Auto DUT mode

OpenThread Harness Automation Tool

ติดตั้ง

 1. ติดตั้งซอฟต์แวร์ต่อไปนี้:
  • Python 2.7
  • Git สำหรับ Windows (ขอแนะนำให้รองรับ Bash)
 2. โคลนที่เก็บ OpenThread เพื่อรับสคริปต์อัตโนมัติ:
  git clone https://github.com/openthread/openthread
  
 3. ติดตั้งข้อกำหนด Python:
  cd tools/harness-automation
  pip install -r requirements.txt
  
 4. ติดตั้งทั้ง Google Chrome และ ChromeDriver

กำหนดค่า

 1. สร้างไฟล์คอนฟิกูเรชันสำหรับเครื่องมืออัตโนมัติ:
  cp autothreadharness/settings_sample.py autothreadharness/settings.py
  
 2. อัพเดตไฟล์คอนฟิกูเรชันใหม่ตามคำแนะนำในไฟล์
 3. เพิ่มพารามิเตอร์ต่อไปนี้ในไฟล์คอนฟิกูเรชัน Test Harness ที่ C:\GRL\Thread1.1\Config\Configuration.ini :
  BrowserAutoNavigate = False

การสนับสนุน testbed แบบผสม

นอกจากนี้ Harness Automation Tool ยังรองรับ Testbeds แบบผสมโดยที่อุปกรณ์อ้างอิงที่ใช้ในแต่ละกรณีการทดสอบเป็นชุดอุปกรณ์แบบผสมแทนที่จะเป็นอุปกรณ์เดียวกันทั้งหมด ตัวอย่างเช่นแทนที่จะใช้บอร์ด 32 TI CC2538 ที่รัน OpenThread สำหรับกรณีทดสอบทั้งหมดคุณสามารถผสมผสานและจับคู่อุปกรณ์อ้างอิง Thread ทั้งสี่สำหรับกรณีทดสอบแต่ละกรณีได้ตามต้องการ

ในการใช้เตียงทดสอบแบบผสมจำเป็นต้องมีการกำหนดค่าเพิ่มเติม:

 1. เพิ่มพารามิเตอร์เพิ่มเติมต่อไปนี้ในไฟล์คอนฟิกูเรชัน Test Harness ที่ C:\GRL\Thread1.1\Config\Configuration.ini :
  EnableDeviceSelection = True
 2. ดาวน์โหลดไฟล์คอนฟิกูเรชันโทโพโลยีจากกลุ่มเธรด เพิ่มไฟล์นี้เป็น TopologyConfig.txt ไปที่ C:\GRL\Thread1.1\Thread_Harness\TestScripts ไฟล์นี้ให้รายละเอียดอุปกรณ์อ้างอิงที่จะใช้สำหรับแต่ละบทบาทในแต่ละกรณีการทดสอบ

ไฟล์คอนฟิกูเรชันโทโพโลยีที่จัดเตรียมโดยกลุ่มเธรดสามารถแก้ไขได้สำหรับการกำหนดค่าเตียงผสมอื่น ๆ แต่สำหรับการรับรองอย่างเป็นทางการจะต้องใช้การกำหนดค่าดั้งเดิม

ค่าที่ใช้ได้สำหรับอุปกรณ์อ้างอิงในไฟล์คอนฟิกูเรชันโทโพโลยีคือ:

ค่าในไฟล์คอนฟิกูเรชันโทโพโลยี อุปกรณ์อ้างอิง Test Harness
ARM ARM: NXP FRDM-K64F พร้อม Firefly 6LoWPAN Shield
NXP NXP (Freescale): USB-KW24D512 ดองเกิล
OpenThread OpenThread: TI CC2538DK
SiLabs Silabs: EM358x USB Stick

รายการกรณีทดสอบแต่ละรายการในไฟล์คอนฟิกูเรชันโทโพโลยีต้องอยู่ในบรรทัดแยกกันและจัดรูปแบบใน role:device คู่ role:device ดังนี้:

5.3.10-Leader:NXP,Router_1:OpenThread,BorderRouter:OpenThread,MED_1:ARM

ทดสอบ Harness Auto DUT mode

ซอฟต์แวร์ GRL Test Harness มีคุณสมบัติการค้นหาอัตโนมัติขั้นสูง (Auto DUT) ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับผู้จำหน่ายสแตกอ้างอิงเธรด

OpenThread มีตัวอย่าง Thread Host Controller Interface (THCI) ที่อนุญาตให้ Test Harness ควบคุมส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ของคุณราวกับว่าเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มอ้างอิง ตามลักษณะพอร์ตอนุกรมของแพลตฟอร์มเฉพาะของคุณ DUT ของคุณอาจ:

ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มอ้างอิง OpenThread ที่มีอยู่

หากพอร์ตอนุกรมของฟังก์ชัน DUT ภายใต้การตั้งค่า 115200 8-N-1 และอุปกรณ์ตอบสนองอย่างถูกต้องหลังจากรีเซ็ตอุปกรณ์ทางกายภาพทุกครั้ง (ตัวอย่างเช่นเพื่อยืนยันการเชื่อมต่อที่ถูกต้องของอุปกรณ์กับเครื่อง Windows) จากนั้นแพลตฟอร์มจะสามารถใช้ เครื่องมือ OpenThread THCI เครื่องมือนี้ช่วยให้อุปกรณ์ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มอ้างอิง OpenThread ในระหว่างการทดสอบ

 1. ปิด GRL Test Harness หากเปิดอยู่
 2. ติดอุปกรณ์เข้ากับเครื่อง Windows
 3. ค้นหาตัวระบุฮาร์ดแวร์พอร์ตอนุกรมของอุปกรณ์โดยใช้โมดูล Python pySerial:
  1. ติดตั้ง pySerial บนเครื่อง Windows
  2. ใช้ Python บนบรรทัดคำสั่งของ Windows เพื่อระบุตัวระบุฮาร์ดแวร์ทั้งหมด (VID และ PID) สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่อง ในเอาต์พุตนี้อุปกรณ์หนึ่งตัวเชื่อมต่อกับตัวระบุ VID = 1366 และ PID = 1015:
   python -m serial.tools.list_ports -v
   COM10
     desc: USB Serial Port (COM10)
     hwid: USB\VID_1366+PID_1015+MI_00
  3. หากคุณรู้จักพอร์ต COM อยู่แล้วคุณสามารถใช้คำสั่งอื่นได้ ตัวอย่างเช่นถ้าพอร์ต COM คือ COM10 :
   python -c "import serial.tools.list_ports;print [ports[2] for ports in serial.tools.list_ports.comports() if ports[0] == 'COM10']"
   ['USB\VID_1366+PID_1015+MI_00']
 4. อัปเดตรายการอุปกรณ์ทองคำ:
  1. เปิด C:\GRL\Thread1.1\Config\Configuration.ini
  2. อัปเดตกลุ่ม OpenThread ในอาร์เรย์ GoldenDeviceHardwareIds ด้วย VID และ PID ของอุปกรณ์:
   GoldenDeviceHardwareIds = {
   'NXP': ['VID:PID=1FC9:0300','VID:PID=15A2:0300','VID:PID=1366:1015'],
   'SiLabs': 'VID:PID=10C4:8A5E',
   'ARM': 'VID:PID=0D28:0204',
   'OpenThread':['VID:PID=10C4:EA60','VID:PID=1366:1015']}
 5. เปิดใช้งานโหมด Auto DUT

ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มอ้างอิงใหม่

หากพอร์ตอนุกรมของ DUT ไม่ทำงานภายใต้การตั้งค่าพอร์ตอนุกรมที่เหมาะสมหรืออุปกรณ์ไม่ตอบสนองอย่างถูกต้องหลังจากรีเซ็ตอุปกรณ์ทางกายภาพ (ส่งออกรหัสที่อ่านไม่ได้ภายใน 3-6 วินาทีของการรีเซ็ต) จากนั้น OpenThread THCI สามารถปรับแต่งเพื่อรักษา อุปกรณ์เป็นแพลตฟอร์มใหม่ใน Test Harness

ตัวอย่างเช่นในการปรับแต่ง THCI โดยใช้แพลตฟอร์ม Nordic Semiconductor nRF52840 :

 1. ปิด GRL Test Harness หากเปิดอยู่
 2. แก้ไข /tools/harness-thci/OpenThread.py ตามคุณสมบัติ UART ของอุปกรณ์เป้าหมาย การปรับเปลี่ยนอาจแตกต่างกันระหว่างอุปกรณ์เป้าหมาย ในกรณีของแพลตฟอร์ม Nordic nRF52840:

  1. เปลี่ยนชื่อ OpenThread.py ไฟล์ nRF52840.py
  2. เปลี่ยนสามครั้งแรกของ "OpenThread" เป็น "nRF52840":

   >> Device : nRF52840 THCI
   >> Class : nRF52840
   
   class nRF52840(IThci):
   
  3. เปลี่ยนพารามิเตอร์พอร์ตอนุกรม:

   def _connect(self):
     print 'My port is %s' % self.port
     if self.port.startswith('COM'):
       self.handle = serial.Serial(self.port, 115200, timeout=0)
       time.sleep(1)
       self.handle.write('\r\n')
       time.sleep(0.1)
       self._is_net = False
     elif ':' in self.port:
       host, port = self.port.split(':')
       self.handle = socket.create_connection((host, port))
       self.handle.setblocking(0)
       self._is_net = True
     else:
       raise Exception('Unknown port schema')
     self.UIStatusMsg = self.getVersionNumber()
   
  4. เปลี่ยนเวลาพักเครื่องเพื่อลดผลกระทบของเอาต์พุตรหัสที่อ่านไม่ได้หลังจากรีเซ็ตอุปกรณ์:

   def powerDown(self):
     """power down the Thread device"""
     print '%s call powerDown' % self.port
     self._sendline('reset')
     self.isPowerDown = True
     time.sleep(8) # New addition
   
   def reboot(self):
     """reset and rejoin to Thread Network without any timeout
   
     Returns:
       True: successful to reset and rejoin the Thread Network
       False: fail to reset and rejoin the Thread Network
     """
     print '%s call reboot' % self.port
     try:
       self._sendline('reset')
       self.isPowerDown = True
       time.sleep(8) # Updated from 3 to 8
   
   def reset(self):
     """factory reset"""
     print '%s call reset' % self.port
     try:
       self._sendline('factoryreset')
       time.sleep(8) # Updated from 3 to 8
       self._read()
   
   def resetAndRejoin(self, timeout):
     """reset and join back Thread Network with a given timeout delay
   
     Args:
       timeout: a timeout interval before rejoin Thread Network
   
     Returns:
       True: successful to reset and rejoin Thread Network
       False: fail to reset and rejoin the Thread Network
     """
     print '%s call resetAndRejoin' % self.port
     print timeout
     try:
       self._sendline('reset')
       self.isPowerDown = True
       time.sleep(timeout)
       if timeout < 8:   # Sleep a bit longer if the timeout is short
         time.sleep(8 - timeout)
   
 3. คัดลอกไฟล์ nRF52840.py แก้ไขไปยัง C:\GRL\Thread1.1\Thread_Harness\THCI

 4. เพิ่มข้อมูลแพลตฟอร์มใหม่ไปยัง Test Harness:

  1. สร้างไอคอน (ในรูปแบบ png หรือ jpg) เพื่อให้ง่ายต่อการแยกความแตกต่างของแพลตฟอร์มของคุณและคัดลอกไปยัง C:\GRL\Thread1.1\Web\images
  2. อัปเดต C:\GRL\Thread1.1\Web\data\deviceInputFields.xml ด้วยส่วน DEVICE ใหม่โดยที่พารามิเตอร์ thumbnail คือไฟล์ไอคอน:

   <DEVICE name="nRF52840" thumbnail="nRF52840.jpg" description ="nRF52840: Nordic" THCI="nRF52840">
     <ITEM label="Serial Line"
        type="text"
        forParam="SerialPort"
        validation="COM"
        hint="eg: COM1">COM
     </ITEM>
     <ITEM label="Speed"
        type="text"
        forParam="SerialBaudRate"
        validation="baud-rate"
        hint="eg: 115200">115200
     </ITEM>
   </DEVICE>
   
 5. ติดอุปกรณ์เข้ากับเครื่อง Windows

 6. ค้นหาตัวระบุฮาร์ดแวร์พอร์ตอนุกรมของอุปกรณ์โดยใช้โมดูล Python pySerial:

  1. ติดตั้ง pySerial บนเครื่อง Windows
  2. ใช้ Python บนบรรทัดคำสั่งของ Windows เพื่อระบุตัวระบุฮาร์ดแวร์ทั้งหมด (VID และ PID) สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่อง ในเอาต์พุตนี้อุปกรณ์หนึ่งตัวเชื่อมต่อกับตัวระบุ VID = 1366 และ PID = 1015:
   python -m serial.tools.list_ports -v
   COM10
     desc: USB Serial Port (COM10)
     hwid: USB\VID_1366+PID_1015+MI_00
  3. หากคุณรู้จักพอร์ต COM อยู่แล้วคุณสามารถใช้คำสั่งอื่นได้ ตัวอย่างเช่นถ้าพอร์ต COM คือ COM10 :
   python -c "import serial.tools.list_ports;print [ports[2] for ports in serial.tools.list_ports.comports() if ports[0] == 'COM10']"
   ['USB\VID_1366+PID_1015+MI_00']
 7. อัปเดตรายการอุปกรณ์ทองคำ:

  1. เปิด C:\GRL\Thread1.1\Config\Configuration.ini
  2. เพิ่มกลุ่มแพลตฟอร์มใหม่ในอาร์เรย์ GoldenDeviceHardwareIds ด้วย VID และ PID ของอุปกรณ์:
   GoldenDeviceHardwareIds = {
   'NXP': ['VID:PID=1FC9:0300','VID:PID=15A2:0300','VID:PID=1366:1015'],
   'SiLabs': 'VID:PID=10C4:8A5E',
   'ARM': 'VID:PID=0D28:0204',
   'OpenThread':'VID:PID=10C4:EA60',
   'nRF52840': 'VID:PID=1366:1015'}
 8. เปิดใช้งานโหมด Auto DUT

เปิดใช้งานโหมด Auto DUT

หลังจากตัวเลือกการกำหนดค่าหนึ่งในสองตัวเลือกด้านบนเสร็จสมบูรณ์:

 1. เปิด GRL Test Harness อุปกรณ์ / พอร์ตจะปรากฏเป็นอุปกรณ์อ้างอิงใหม่
 2. เลือกช่องทำเครื่องหมาย เปิดใช้งานการเลือกอุปกรณ์ DUT อัตโนมัติ ด้านล่างรายการฮาร์ดแวร์ที่รองรับ
 3. เลือกปุ่มตัวเลือก Set as DUT ใต้อุปกรณ์ / พอร์ตเป้าหมายเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์เป็น DUT
OT รับรอง Auto DUT