Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ข้อกำหนดเบื้องต้นของการรับรอง

ในการเรียกใช้การทดสอบเพื่อรับรองกับส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ OpenThread โดยใช้ GRL Test Harness ให้ตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้แล้ว

การเป็นสมาชิกกลุ่มด้าย

ในการดาวน์โหลดและใช้ซอฟต์แวร์ GRL Thread Test Harness หรือเพื่อส่งส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์เพื่อการรับรองคุณต้องมี สมาชิกผู้สนับสนุนหรือผู้สนับสนุน ในกลุ่มเธรด

แจง

OpenThread จะต้องได้รับการย้ายไปยังแพลตฟอร์มเป้าหมายเพื่อรับรอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู คู่มือการย้าย

ตัวเลือกการสร้าง

ตัวเลือกบิลด์ต่อไปนี้จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ภายใต้การทดสอบ (DUT) ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบการรับรอง

 • BORDER_ROUTER
 • COMMISSIONER (Full Thread Device (FTD) เท่านั้น)
 • DHCP6_CLIENT (ไม่จำเป็น)
 • JOINER

ส่วนที่ 8 ของหัวข้อ 1.1.1 ข้อกำหนดกำหนดตาข่ายโปรโตคอลการว่าจ้างในวง (MeshCoP) สำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยการว่าจ้างและการเข้าร่วมของอุปกรณ์วิทยุใหม่ที่ไม่น่าเชื่อถือไปยังเครือข่ายตาข่าย ในการใช้ MeshCoP สำหรับกรณีทดสอบการว่าจ้างในวงดนตรีต้องเปิดใช้งานบทบาท Commissioner และ Joiner

OpenThread ให้การสนับสนุน DHCPv6 พื้นฐาน แต่ DHCPv6 ถูกระบุว่าเป็นทางเลือกใน Thread 1.1.1 Specification กรณีทดสอบสามรายการใช้ฟังก์ชันการทำงานของไคลเอ็นต์ DHCPv6: 5.2.5 (REED), 5.3.8 (ผู้นำ) และ 5.3.9 (เราเตอร์) หากแอปพลิเคชันของคุณใช้ DHCPv6 ให้เปิดใช้งาน DHCPv6 ในบิลด์ของคุณ

ตัวอย่างเช่นในการสร้างแพลตฟอร์ม CC2538 ด้วย DHCPv6 เพื่อใช้เป็น DUT ในการทดสอบการรับรอง:

 make -f examples/Makefile-cc2538 BORDER_ROUTER=1 COMMISSIONER=1 DHCP6_CLIENT=1 JOINER=1 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้การกำหนดค่าและตัวเลือกการสร้างดู คู่มือการสร้าง

ตัวเลือกการสร้างสแต็คอ้างอิง

ตัวเลือกบิลด์ต่อไปนี้จำเป็นสำหรับกองอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบการรับรอง:

 • BORDER_ROUTER
 • COMMISSIONER
 • DHCP6_CLIENT
 • DHCP6_SERVER
 • JOINER
 • MAC_FILTER
 • REFERENCE_DEVICE

ตัวอย่างเช่นเพื่อสร้าง CC2538 เพื่อใช้เป็นสแต็กอ้างอิงในการทดสอบการรับรอง:

 make -f examples/Makefile-cc2538 BORDER_ROUTER=1 COMMISSIONER=1 \
   DHCP6_CLIENT=1 DHCP6_SERVER=1 JOINER=1 MAC_FILTER=1 REFERENCE_DEVICE=1 

ฮาร์ดแวร์

 • 32 อุปกรณ์อ้างอิงเกลียว (เราใช้บอร์ด TI CC2538 ) ไม่ว่าจะเป็นการเรียกใช้ OpenThread 1.1 หรือการใช้งานเธรดอื่นที่สนับสนุนโดย Test Harness
 • NXP / Freescale Sniffer USB-KW24D512 ใช้งานเฟิร์มแวร์ดมกลิ่นที่จัดทำโดย Test Harness
 • DUT (อุปกรณ์ที่คุณรับรอง) ใช้ OpenThread 1.1
 • กล่องป้องกัน RF สำหรับกรณีทดสอบต่อไปนี้:
  • 5.6.7 (REED)
  • 6.3.2 (MED, SED)
  • 9.2.9 (ผู้นำเราเตอร์)
  • 9.2.10 (เราเตอร์ ED1, SED1)
 • มีฮับ USB เพียงพอสำหรับการรองรับอุปกรณ์อย่างน้อย 35 อุปกรณ์ (อุปกรณ์อ้างอิง 32 ตัว + sniffers 2 ตัว + 1 DUT)
 • เครื่อง Windows เพื่อเรียกใช้ซอฟต์แวร์ Test Harness

ซอฟต์แวร์

จำเป็นต้องใช้ ชุดทดสอบการทดสอบ GRL สำหรับการทดสอบการรับรองทั้งหมด

ขั้นตอนถัดไป

เมื่อตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้นทั้งหมดคุณก็พร้อมสำหรับการทดสอบการรับรอง

ในการทดสอบการรับรองโดยอัตโนมัติจำเป็นต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติม ดูการ ตั้งค่าอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการเรียกใช้การทดสอบเพื่อรับรองด้วยตนเองโปรดดู การใช้ GRL Test Harness