Phô mai Cascoda

Cascoda

Cascoda là một công ty bán dẫn không dây giành chiến thắng, cung cấp các thiết bị vô tuyến bán dẫn công suất thấp cho Internet của sự vật (IoT), dựa trên công nghệ đã được cấp bằng sáng chế mang tính cách mạng.

Sứ mệnh của họ là giải quyết các vấn đề cơ bản trong IoT để công nghệ này có mặt ở khắp nơi. Cascoda kết hợp những con người, quy trình, chuyên môn và công nghệ tuyệt vời để mang đến các giải pháp IoT hoạt động tốt nhất và đáng tin cậy nhất.

Tìm hiểu thêm tại cascoda.com.

CA-8211

Có thể làm

Được chứng nhận theo chuỗi

CA-8211 là modem thu phát dải dài IEEE802.15.4 với độ nhạy đầu thu -105dBm vượt trội, cho phép triển khai toàn cầu, tiêu thụ điện năng thấp. CA-8211 có MAC tích hợp mạnh mẽ, được tối ưu hoá cho Luồng với giao diện linh hoạt. CA-8211 kết hợp với OpenThread cung cấp thành phần được chứng nhận là đáng tin cậy và có khả năng định cấu hình Thread cho mọi vai trò.

OpenThread chạy trên CA-8211 là một Thành phần được chứng nhận theo luồng.

Cascoda CA-8211

Thông tin khác