Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

RTOS của OpenThread

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Có thể làm

OpenThread RTOS (OT RTOS) cung cấp cả tính năng hỗ trợ ứng dụng và cấp hệ thống để kết nối thiết bị với mạng Thread và Internet. OT RTOS tích hợp các công nghệ sau vào một giải pháp nền tảng duy nhất:

  • OpenThread
  • LwIP – một cách triển khai nhỏ, độc lập của bộ giao thức TCP/IP
  • FreeRTOS – hệ điều hành theo thời gian thực cho các bộ vi điều khiển cung cấp tính năng lập lịch và đồng bộ hóa việc cần làm
  • mbed TLS — thư viện SSL nguồn mở

OT RTOS bao gồm các lệnh minh họa về lớp ứng dụng cho các giao thức HTTP, MQTT và TCP.

Nhận mã

Thiết bị được hỗ trợ

Bạn có thể chạy OT RTOS trong phần mô phỏng Linux hoặc trên các thiết bị sau: