Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Phô mai OpenThread Daemon

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Cấu trúc OTR OT

Openthread Daemon (OT Daemon) là một chế độ xây dựng OpenThread POSIX chạy OpenThread dưới dạng một dịch vụ. Bộ chuyển đổi này sử dụng cổng UNIX làm đầu vào và đầu ra. Sau đó, máy khách có thể kết nối và giao tiếp bằng OpenThread CLI làm giao thức.

OT Daemon được sử dụng trong thiết kế Bộ đồng xử lý radio (RCP). Phương thức này đi kèm với OpenThread tại /src/posix.

Xây dựng

Để tạo tệp nhị phân OT Daemon, hãy chạy tập lệnh cmake-build và sử dụng công tắc OT_DAEMON với bản dựng POSIX:

./bootstrap
./script/cmake-build posix -DOT_DAEMON=ON

Kết nối

Sau khi tạo, hãy kết nối đường liên kết đó với một nút OpenThread.

Nút mô phỏng:

./build/posix/src/posix/ot-daemon 'spinel+hdlc+forkpty://output/simulation/bin/ot-rcp?forkpty-arg=1'

Nút thực nằm ở /dev/ttyACM0:

./build/posix/src/posix/ot-daemon 'spinel+hdlc+uart:///dev/ttyACM0?uart-baudrate=115200'

Điều khiển

Trong khi một bản sao của OT Daemon đang chạy, hãy dùng bộ điều khiển tích hợp sẵn để quản lý nút đã kết nối:

./build/posix/src/posix/ot-ctl

Thao tác này sẽ mở dòng lệnh OpenThread, bạn có thể sử dụng dòng lệnh này như bình thường.

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện các lệnh OpenThread CLI trực tiếp từ dòng lệnh, bằng cách sử dụng tệp nhị phân ot-ctl:

sudo ot-ctl state

Lớp học lập trình

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng OT Daemon, hãy xem các Lớp học lập trình mô phỏng của chúng tôi:

Dùng thử Lớp học mô phỏng lập trình bằng Docker Dùng thử Lớp học mô phỏng lập trình bằng chuỗi công cụ bản dựng