Role i typy węzłów

Wyświetl źródło na GitHubie

Role przekazywania

Role węzła OT

W sieci typu węzły węzły są podzielone na 2 role:

Router

Router to węzeł, który:

 • przekazuje pakiety na urządzenia sieciowe
 • Zapewnia bezpieczne usługi prowizji dla urządzeń próbujących dołączyć do sieci
 • cały czas włączony nadajnik nadajnika

Urządzenie końcowe

Urządzenie końcowe (ED) to węzeł, który:

 • komunikuje się głównie z pojedynczym routerem.
 • nie przekierowuje pakietów na inne urządzenia sieciowe.
 • Aby wyłączyć zasilanie, można wyłączyć jego nadajnik

Typy urządzeń

Węzły mają też kilka typów.

Taksonomia urządzeń OT

Urządzenie z pełnym wątkiem

Urządzenie z pełnym wątkiem (FTD) ma zawsze włączone radio, subskrybuje multiemisję adresu dla wszystkich tras i mapuje adresy IPv6. Istnieją 3 typy FTD:

 • Router
 • Urządzenie końcowe REED (odpowiednie do routera) – można awansować do routera
 • Pełne urządzenie (FED) – nie można awansować do routera

FTD może działać jako router (urządzenie nadrzędne) lub urządzenie końcowe (podrzędne).

Urządzenie z minimalną liczbą wątków

Urządzenie Minimal Thread nie subskrybuje adresu multicastu wszystkich tras i przekazuje wszystkie wiadomości na adres elementu nadrzędnego. Są 2 typy MTD:

 • Minimal End Device (MED) – moduł odbierający jest zawsze włączony, nie wymaga sondowania w przypadku wiadomości od rodzica
 • Urządzenie do snu (SED) – zwykle wyłączone, które czasami się wybudza, aby sprawdzić, czy rodzic wysłał wiadomość.

Parametr MTD może działać tylko jako urządzenie końcowe (podrzędne).

Zmiana wersji na niższą lub niższą

Gdy REED jest jedynym węzłem w zasięgu nowego urządzenia końcowego, które chce dołączyć do sieci, może przejść na wyższą wersję i działać jako router:

OT do urządzenia

Jeśli natomiast router nie ma dzieci, może przejść na niższą wersję i działać jako urządzenie końcowe:

Router OT do urządzenia końcowego

Inne role i typy

Lider wątku

Lider OT i router graniczny

Lider wątków jest routerem odpowiedzialnym za zarządzanie zestawem routerów w sieci Thread. Jest wybrany automatycznie pod kątem tolerancji awarii i gromadzi oraz rozpowszechnia informacje o konfiguracji sieci.

Router graniczny

Router brzegowy to urządzenie, które może przekazywać informacje między siecią Thread a siecią inną niż Thread (np. Wi-Fi). Konfiguruje także sieć wątków na potrzeby połączeń zewnętrznych.

Każde urządzenie może działać jako router graniczny.

Partycje

Partycje OT

Sieć typu Thread może składać się z partycji. Dzieje się tak, gdy grupa urządzeń z wątkami nie może się komunikować z inną grupą urządzeń. Każda partycja logicznie stanowi osobną sieć typu Thread z własnymi liderami, przypisaniami identyfikatorów routerów i danymi sieciowymi, zachowując te same dane logowania na wszystkich urządzeniach i na wszystkich partycjach.

Partycje w sieci typu Thread nie mają połączenia bezprzewodowego. Jeśli partycje odzyskają połączenie, automatycznie scalają się w jedną partycję.

Zwróć uwagę, że użycie „sieci wątków” w tej zasadzie zakłada, że znajduje się jedna partycja. W razie potrzeby kluczowe pojęcia i przykłady zostały wyjaśnione za pomocą terminu „partycja”. Partycje zostały szczegółowo omówione w dalszej części tej prezentacji.

Limity dotyczące urządzeń

Limity dotyczą typów urządzeń obsługiwanych przez jedną sieć.

Rola Limit
Lider 1
Router 32
Urządzenie końcowe 511 na router

Wątek próbuje utrzymać liczbę routerów na poziomie od 16 do 23. Jeśli urządzenie REED podłącza się jako urządzenie końcowe, a liczba routerów w sieci jest mniejsza niż 16, jest on automatycznie promowany do routera.

Podsumowanie

Czego się nauczyliśmy:

 • Urządzenie Thread jest routerem (urządzeniem nadrzędnym) lub urządzeniem końcowym (podrzędnym)
 • Urządzenie Thread to urządzenie z pełnym wątkiem (utrzymuje mapowanie adresów IPv6) lub urządzenie Minimal Thread (przekazujące wszystkie wiadomości do jednostki nadrzędnej)
 • Urządzenie końcowe routera kwalifikujące się do promocji na router i odwrotnie
 • Każda partycja sieci Thread ma lidera do zarządzania routerami.
 • Router brzegowy służy do łączenia sieci i wątków innych niż wątki
 • Sieć typu Thread może składać się z wielu partycji

Sprawdź swoją wiedzę

Urządzenie sieciowe Thread może obsługiwać jedną z 2 ról przekierowania. Jakie filmy?
Węzeł podrzędny.
Nieprawidłowo.
Router.
Dobra odpowiedź.
Urządzenie końcowe.
Dobra odpowiedź.
Brama.
Nieprawidłowo.
Jakie są 2 główne typy urządzeń Thread?
urządzenie Minimal Thread (MTD)
Dobra odpowiedź.
Urządzenie z pełnym wątkiem (FTD).
Dobra odpowiedź.
Miniscule Thread Device (MTD).
Nieprawidłowo.
Urządzenie do snu (SED).
Nieprawidłowo.
Które z tych stwierdzeń na temat routerów jest nieprawdziwe?
Aby zmniejszyć zużycie energii, router może wyłączyć nadajnik.
Urządzenia działające jako routery nie wyłączają swoich nadajników. (W przeciwnym razie nie będą działać prawidłowo jako router).
Router przekierowuje pakiety dla urządzeń sieciowych.
To prawda.
Router ma cały czas włączony nadajnik.
To prawda. Aby router działał prawidłowo, musi stale utrzymywać nadajnik online.
Router zapewnia bezpieczne usługi prowizji dla urządzeń próbujących dołączyć do sieci.
To prawda. Prowizja jest ważną funkcją routera wątków.
Kiedy urządzenie może przejść na router?
Gdy jest to REED i jest to jedyny węzeł w zasięgu nowego urządzenia końcowego, które próbuje dołączyć do sieci Thread.
Dobrze. W takiej sytuacji REED może awansować do routera.
Gdy jest to urządzenie końcowe, które chce dołączyć do sieci Thread.
Nieprawidłowo.
Gdy zostanie zastosowana REED, a sieć Thread została scalona z większą siecią.
Nieprawidłowo.
Kiedy router może przestać działać jako router?
Kiedy nie ma dzieci.
Zgadza się Router bez dzieci może samodzielnie przywrócić urządzenie końcowe.
Gdy nowe urządzenie końcowe próbuje dołączyć do sieci typu Thread.
Błąd. W takiej sytuacji router nie może przywrócić urządzenia końcowego.
Gdy inne urządzenie w sieci zdecyduje się zostać routerem.
To może się zdarzyć. Jeśli liczba routerów Thread zwiększy się do 24 lub więcej, istniejące routery Thread mogą rozpocząć ocenę, czy zostać urządzeniem końcowym.
Rozważ scenariusz, w którym sieć typu Thread zawiera 2 grupy węzłów, które mają w tej grupie łączność radiową, ale nie występują z członkami drugiej grupy. Jakie wnioski można z tego wyciągnąć?
W tej sieci jest więcej niż jedna partycja.
Dobra odpowiedź. Partycja tworzy się wokół każdej grupy węzłów, które mogą się ze sobą komunikować. Gdy istnieje wiele grup węzłów, które mogą się komunikować między sobą, ale nie mogą komunikować się z członkami innych grup, jedna z nich może wskazywać, że każda z tych grup stanowi oddzielną partycję.
Sieć utraciła lidera.
Nieprawidłowo.
Wszystkie routery w sieci zostały wyłączone.
Nieprawidłowo. W takim przypadku żaden węzeł nie będzie w stanie komunikować się ze sobą.
Jakie urządzenie jest używane do łączenia z sieciami z wątkami i innymi?
Brama.
W tradycyjnej sieci określenie „brama” odnosi się do urządzenia, które łączy 2 sieci, ale w kontekście sieci typu Thread występuje bardziej szczegółowe określenie.
Router graniczny.
Dobra odpowiedź. Router brzegowy służy do łączenia sieci i wątków innych niż wątki.
Zapora sieciowa.
To nie jest poprawna odpowiedź.
Most.
Nieprawidłowo. To określenie odnosi się do podobnego pojęcia w tradycyjnych sieciach, czyli urządzeniu łączącym dwie sieci LAN, które używają *tego samego* protokołu sieciowego.
Ilu liderów może mieć partycja sieci Thread?
Żadne lub żadne.
Tu jest błąd. Partycja sieciowa wątku nie może mieć więcej niż lidera.
Tylko jeden.
Dobra odpowiedź. Partycja sieciowa wątku może mieć tylko jednego lidera.
Więcej niż jeden.
Błąd. Partycja sieciowa wątku nie może mieć wielu liderów.