Co to jest wątek?

Wyświetl źródło w GitHub

Wątek

Thread® to protokół sieciowy oparty na IPv6, który jest przeznaczony dla urządzeń z internetem o niskiej mocy w sieciach IEEE 802.15.4-2006 czyli sieć WAN. Thread jest niezależny od innych protokołów sieci 802.15 typu mesh (ZigBee, Z-Wave i Bluetooth LE).

Główne funkcje wątku:

  • Prostota – prosta instalacja, uruchomienie i obsługa
  • Bezpieczeństwo – wszystkie urządzenia w sieci wątków są uwierzytelnione, a wszystkie komunikaty są szyfrowane
  • Niezawodność – samonaprawiająca sieć typu mesh, bez pojedynczego punktu awarii, i techniki rozproszonych częstotliwości zapewniające odporność na zakłócenia
  • Wydajność – urządzenia z niską mocą mogą spać i działać na baterii przez lata
  • Skalowalność – sieci wątków mogą być skalowane do setek urządzeń

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem Thread, pamiętaj o podstawach korzystania z OpenThread w swoich aplikacjach. Celem tego prezentacji jest wyjaśnienie koncepcji projektu Thread i sposobu jego działania, a także przygotowanie podstawy dla projektu OpenThread.

Zakładamy, że dysponujesz dobrą praktyczną znajomością:

  • IEEE 802.15.4
  • Pojęcia związane z siecią i routingiem
  • IPv6

Aby zapoznać się ze pełną specyfikacją wątku, odwiedź threadgroup.org.