เครื่องมือและสคริปต์

ดูแหล่งข้อมูลใน GitHub

OpenThread Border Router (OTBR) มีเครื่องมือและสคริปต์มากมายที่สามารถใช้ทดสอบได้

โปรแกรมสร้าง PSKC

pskc จะอยู่ใน ot-br-posix/เครื่องมือ จะสร้างคีย์ที่แชร์ล่วงหน้าสําหรับกรรมาธิการ (PSKc) ระบบจะใช้ PSKc ในการตรวจสอบสิทธิ์ค่าคอมมิชชันชุดข้อความภายนอกกับเครือข่ายชุดข้อความ สร้างและติดตั้ง OTBR เพื่อใช้เครื่องมือนี้

หลังสร้าง pskc จะอยู่ที่ ot-br-posix/build/otbr/tools

พารามิเตอร์

PSKc สร้างขึ้นจากพารามิเตอร์ต่อไปนี้

  • ข้อมูลเข้าสู่ระบบของกรรมาธิการ
  • รหัส PAN ของเครือข่ายแบบขยายของชุดข้อความ
  • ชื่อเครือข่ายชุดข้อความ

การใช้งาน

ไวยากรณ์:

pskc commissioner-credential extpanid network-name

เช่น

cd ~/ot-br-posix/build/otbr/tools
./pskc J01NME 1234AAAA1234BBBB MyOTBRNetwork
ee4fb64e9341e13846bbe7e1c52b6785

หากต้องการใช้เครื่องมือนี้กับ ot-ctl โปรดดูค่าคอมมิชชันภายนอก

โปรแกรมสร้างข้อมูลพวงมาลัย

steering-data ซึ่งใช้ได้ใน ot-br-posix/tools ใช้ตัวกรอง Bloom เพื่อสร้างแฮชของชุดผู้เข้าร่วม ซึ่งใช้ในการทําค่าคอมมิชชัน ระหว่างการว่าจ้าง ผู้เข้าร่วมจะมองหาเครือข่ายที่ส่งข้อมูลการพวงมาลัยที่มีตัวเข้าร่วมเท่านั้น สร้างและติดตั้ง OTBR เพื่อใช้เครื่องมือนี้

หลังสร้าง steering-data จะอยู่ที่ ot-br-posix/build/otbr/tools

พารามิเตอร์

ข้อมูลพวงมาลัยสร้างขึ้นจากพารามิเตอร์ต่อไปนี้

  • ความยาวไบต์ของข้อมูลพวงมาลัย (ไม่บังคับ ค่าเริ่มต้นคือ 16)
  • รหัสช่างเข้าร่วม (EUI-64)

การใช้งาน

ไวยากรณ์:

steering-data [length] joiner-id

เช่น

cd ~/ot-br-posix/build/otbr/tools
./steering-data 0000b57fffe15d68
00000000000000000020000000000100

ใช้รหัสผนวกหลายรหัสเพื่อรวมทั้งหมดไว้ในข้อมูลพวงมาลัย:

./steering-data 0000b57fffe15d68 0000c57fffe15d68
00000000000080000020000000000500

ใช้พารามิเตอร์ length เพื่อเปลี่ยนความยาวไบต์ของข้อมูลการบังคับเลี้ยว ดังนี้

./steering-data 8 0000b57fffe15d68
0020000000000100

กรรมาธิการ OTBR

โดยค่าเริ่มต้น บทบาทกรรมาธิการจะเปิดใช้ใน OTBR ซึ่งคล้ายกับการเปิดใช้บทบาทกรรมาธิการในอุปกรณ์ที่มีแฟล็ก -DOT_COMMISSIONER=ON ใช้ ot-ctl commissioner ในแพลตฟอร์มที่ใช้ OTBR เพื่อว่าจ้างผู้ทํางานร่วมกันจากบรรทัดคําสั่ง

พารามิเตอร์

พิมพ์ help เพื่อดูรายการคําสั่ง

sudo ot-ctl commissioner help

การใช้งาน

ไวยากรณ์:

sudo ot-ctl commissioner parameters

เช่น

sudo ot-ctl commissioner start
Done
sudo ot-ctl commissioner joiner add 2f57d222545271f1 J01NME
Done

สคริปต์ MeshCoP

OTBR ให้บริการสคริปต์ทดสอบ MeshCoP (Mesh Commissioning Protocol) ที่ใช้ OT Commissioner เพื่อทดสอบค่าคอมมิชชันภายนอก ดูข้อมูลการใช้งานได้ที่สคริปต์ทดสอบ meshcop ใน GitHub

สคริปต์แบบสแตนด์อโลน_ipv6

ใช้สคริปต์ standalone_ipv6 เพื่อทดสอบฟังก์ชันการทํางานของ IPv6 หากสภาพแวดล้อมการทดสอบหรือการพัฒนาไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน IPv6 ที่สมบูรณ์ (เช่น หากเครือข่ายไม่ได้เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ IPv6 อัปสตรีม)

สคริปต์นี้จะติดตั้งฟีเจอร์เพิ่มเติมในแพลตฟอร์มที่ใช้ OTBR เพื่อให้อุปกรณ์แสดงที่อยู่ IPv6 ได้

สคริปต์นี้อยู่ที่ /ot-br-posix/script/standalone_ipv6