เครื่องมือและสคริปต์

ดูแหล่งที่มาใน GitHub

Open Router Border Router (OTBR) มีเครื่องมือและสคริปต์มากมายที่ใช้ได้สําหรับการทดสอบ

โปรแกรมสร้าง PSKc

pskc พร้อมใช้งานใน ot-br-posix/tools เพื่อสร้างคีย์ที่แชร์ล่วงหน้าสําหรับค่าคอมมิชชัน (PSKc) PSKc ใช้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์เจ้าหน้าที่จัดชุดข้อความภายนอกไปยังเครือข่ายเทรด สร้างและติดตั้ง OTBR เพื่อใช้เครื่องมือนี้

หลังการสร้าง pskc จะอยู่ที่ ot-br-posix/build/otbr/tools

พารามิเตอร์

PSKc สร้างขึ้นจากพารามิเตอร์ต่อไปนี้

  • ข้อมูลเข้าสู่ระบบของค่าคอมมิชชัน
  • รหัส PAN แบบขยายของเครือข่ายเทรด
  • ชื่อเครือข่ายเทรด

การใช้งาน

ไวยากรณ์:

pskc commissioner-credential extpanid network-name

เช่น

cd ~/ot-br-posix/build/otbr/tools
./pskc J01NME 1234AAAA1234BBBB MyOTBRNetwork
ee4fb64e9341e13846bbe7e1c52b6785

หากต้องการใช้เครื่องมือนี้กับ ot-ctl โปรดดูค่าคอมมิชชันภายนอก

เครื่องมือสร้างข้อมูลพวงมาลัย

steering-data พร้อมใช้งานใน ot-br-posix/tools และใช้ตัวกรอง Bloom เพื่อสร้างแฮชของชุดตัวเชื่อมที่มีไว้สําหรับค่าคอมมิชชัน ในระหว่างค่าคอมมิชชัน ผู้ผนวกจะมองหาเฉพาะเครือข่ายที่โฆษณาการบังคับข้อมูลที่มีตัวผนวกเท่านั้น สร้างและติดตั้ง OTBR เพื่อใช้เครื่องมือนี้

หลังการสร้าง steering-data จะอยู่ที่ ot-br-posix/build/otbr/tools

พารามิเตอร์

ข้อมูลพวงมาลัยสร้างขึ้นจากพารามิเตอร์ต่อไปนี้

  • ความยาวไบต์ของข้อมูลการบังคับเลี้ยว (ไม่บังคับ ค่าเริ่มต้นคือ 16)
  • รหัสผู้ผนวก (EUI-64)

การใช้งาน

ไวยากรณ์:

steering-data [length] joiner-id

เช่น

cd ~/ot-br-posix/build/otbr/tools
./steering-data 0000b57fffe15d68
00000000000000000020000000000100

ใช้รหัสการรวมหลายรายการเพื่อรวมรหัสทั้งหมดในข้อมูลพวงมาลัย

./steering-data 0000b57fffe15d68 0000c57fffe15d68
00000000000080000020000000000500

ใช้พารามิเตอร์ length เพื่อเปลี่ยนความยาวไบต์ของข้อมูลการเลี้ยวที่เกิดขึ้น

./steering-data 8 0000b57fffe15d68
0020000000000100

ค่าคอมมิชชัน OTBR

โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะเปิดใช้บทบาทค่าคอมมิชชันใน OTBR ซึ่งคล้ายกับการเปิดใช้บทบาทค่าคอมมิชชันในอุปกรณ์ที่มีแฟล็ก -DOT_COMMISSIONER=ON ในแพลตฟอร์มที่ใช้ OTBR ให้ใช้ ot-ctl commissioner เพื่อเสนอช่างต่อตัวจากบรรทัดคําสั่ง

พารามิเตอร์

พิมพ์ help สําหรับรายการคําสั่ง

sudo ot-ctl commissioner help

การใช้งาน

ไวยากรณ์:

sudo ot-ctl commissioner parameters

เช่น

sudo ot-ctl commissioner start
Done
sudo ot-ctl commissioner joiner add 2f57d222545271f1 J01NME
Done

สคริปต์ MeshCoP

OTBR มีสคริปต์ทดสอบ MeshCoP (โปรโตคอล Mesh Commissioning) ที่ใช้ OT Commissioner เพื่อทดสอบการว่าจ้างภายนอก ดูข้อมูลการใช้งานได้ที่สคริปต์ทดสอบ meshcop ใน GitHub

สคริปต์แบบสแตนด์อโลน_ipv6

ใช้สคริปต์ standalone_ipv6 เพื่อทดสอบฟังก์ชัน IPv6 หากสภาพแวดล้อมการทดสอบหรือการพัฒนาไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน IPv6 ที่พร้อมใช้งาน (เช่น หากเครือข่ายไม่ได้เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ IPv6 อัปสตรีม)

สคริปต์นี้จะติดตั้งฟีเจอร์เพิ่มเติมในแพลตฟอร์มที่ใช้ OTBR เพื่อให้อุปกรณ์แสดงที่อยู่ IPv6 ได้

สคริปต์นี้อยู่ที่ /ot-br-posix/script/standalone_ipv6