การค้นพบ mDNS

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ดูแหล่งที่มาใน GitHub

OTBR จดทะเบียนบริการ _meshcop._udp ชื่อ OpenThread BorderRouter บริการนี้ได้รับการกําหนดค่าในไฟล์ OTBR CMakeLists.txt

การค้นหาเครือข่ายชุดข้อความทําได้หลายวิธี

การค้นหาบริการ DNS (DNS-SD)

ใช้ dns-sd เพื่อเรียกดูบริการบน raspberrypi.local.:49155:

dns-sd -L "OpenThread BorderRouter" _meshcop._udp local
Lookup OpenThread BorderRouter._meshcop._udp.local
DATE: ---Tue 16 Nov 2021---
13:31:03.197 ...STARTING...
13:31:03.350 OpenThread\032BorderRouter._meshcop._udp.local. can be reached at raspberrypi.local.:49155 (interface 3)

รับที่อยู่ IP ที่เชื่อมโยงกับชื่อโดเมน OTBR ของคุณ:

dns-sd -G v4/v6 raspberrypi.local
DATE: ---Tue 16 Nov 2021---
14:21:29.485 ...STARTING...
Timestamp   A/R Flags if Hostname      Address                   TTL
14:21:29.486 Add   3 3 raspberrypi.local. FDDE:AD11:11DE:0000:74D0:6FC9:6BE6:3582%<0> 120
14:21:29.486 Add   3 3 raspberrypi.local. FD00:0000:0000:0000:74D0:6FC9:6BE6:3582%<0> 120
14:21:29.486 Add   3 3 raspberrypi.local. FE80:0000:0000:0000:74D0:6FC9:6BE6:3582%eth0 120
14:21:29.486 Add   3 3 raspberrypi.local. FE80:0000:0000:0000:287F:87CA:F4B3:498A%eth0 120
14:21:29.486 Add   2 3 raspberrypi.local. 192.168.0.10                 120

ใช้คําสั่ง ping ที่อยู่ IP จากผลการค้นหา dns-sd ให้เลือกที่อยู่ที่เข้าถึงได้จากเครือข่าย เช่น ที่อยู่ <0> ทั่วโลกFD00::74D0:6FC9:6BE6:3582

ping -6 FD00::74D0:6FC9:6BE6:3582
PING FD00::74D0:6FC9:6BE6:3582(fd00::74d0:6fc9:6be6:3582) 56 data bytes
64 bytes from fd00::74d0:6fc9:6be6:3582: icmp_seq=1 ttl=64 time=27.1 ms
64 bytes from fd00::74d0:6fc9:6be6:3582: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.18 ms
64 bytes from fd00::74d0:6fc9:6be6:3582: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.76 ms

ยูทิลิตีของ Avahi

ติดตั้ง avahi-daemon และ avahi-utils

sudo apt-get install -y avahi-daemon avahi-utils

เริ่มใช้งาน avahi-daemon

sudo service avahi-daemon start

ใช้ avahi-browse:

avahi-browse -r -t _meshcop._udp
+ eth0 IPv6 OpenThread BorderRouter  _meshcop._udp    local
= eth0 IPv6 OpenThread BorderRouter  _meshcop._udp    local
  hostname = [raspberrypi.local]
  address = [192.168.0.10]
  port = [49155]
  txt = []

แอป mDNS

ค้นหาแอป Discovery แบบ mDNS Google Play เช่น