גילוי mDNS

הצגת המקור ב-GitHub

OTBR רושם שירות _meshcop._udp בשם OpenThread BorderRouter. השירות הזה מוגדר בקובץ OTBR CMakeLists.txt. במסגרת המפרטים של Thread, נדרשים נתבים גבוליים לשרשורים כדי לפרסם את השירות _meshcop._udp לשירות שרשור הגבולות. מכשירים לשרשורי גבולות עשויים לפרסם שירותים אחרים שהם מטמיעים, אבל הדבר תלוי בכל מכשיר ומפתח ספציפיים.

יש כמה דרכים לגלות את רשת השרשורים שלכם.

חיפוש DNS (DNS-SD)

אפשר להשתמש ב-dns-sd כדי לחפש מופעים של שירות מסוג _meshcop._udp.:

dns-sd -B _meshcop._udp local
Browsing for _meshcop._udp.local
DATE: ---Tue 16 Nov 2021---
13:31:03.197 ...STARTING...
Timestamp   A/R  Flags if Domain        Service Type     Instance Name
13:31:03.198 Add    2  6 local.        _meshcop._udp.    OpenThread BorderRouter (#3991)

כדי לפתור את הבעיה במופע השירות: dns-sd

dns-sd -L "OpenThread BorderRouter (#3991)" _meshcop._udp local
Lookup OpenThread BorderRouter #(3991)._meshcop._udp.local
DATE: ---Tue 16 Nov 2021---
13:33:05.197 ...STARTING...
13:33:05.350 OpenThread\032BorderRouter\032(#3991)._meshcop._udp.local. can be reached at raspberrypi.local.:49155 (interface 3)

כדי לשנות את שם המארח, צריך להשתמש ב-dns-sd:

dns-sd -G v4/v6 raspberrypi.local
DATE: ---Tue 16 Nov 2021---
14:21:29.485 ...STARTING...
Timestamp   A/R Flags if Hostname      Address                   TTL
14:21:29.486 Add   3 3 raspberrypi.local. FDDE:AD11:11DE:0000:74D0:6FC9:6BE6:3582%<0> 120
14:21:29.486 Add   3 3 raspberrypi.local. FD00:0000:0000:0000:74D0:6FC9:6BE6:3582%<0> 120
14:21:29.486 Add   3 3 raspberrypi.local. FE80:0000:0000:0000:74D0:6FC9:6BE6:3582%eth0 120
14:21:29.486 Add   3 3 raspberrypi.local. FE80:0000:0000:0000:287F:87CA:F4B3:498A%eth0 120
14:21:29.486 Add   2 3 raspberrypi.local. 192.168.0.10                 120

פינג של כתובת ה-IP. בתוצאות dns-sd, בוחרים כתובת שאפשר להגיע אליה מהרשת. לדוגמה: כתובת <0> הגלובלית FD00::74D0:6FC9:6BE6:3582:

ping -6 FD00::74D0:6FC9:6BE6:3582
PING FD00::74D0:6FC9:6BE6:3582(fd00::74d0:6fc9:6be6:3582) 56 data bytes
64 bytes from fd00::74d0:6fc9:6be6:3582: icmp_seq=1 ttl=64 time=27.1 ms
64 bytes from fd00::74d0:6fc9:6be6:3582: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.18 ms
64 bytes from fd00::74d0:6fc9:6be6:3582: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.76 ms

כלי שירות של Avahi

התקנת avahi-daemon ו-avahi-utils:

sudo apt-get install -y avahi-daemon avahi-utils

התחלת avahi-daemon:

sudo service avahi-daemon start

שימוש בכתובת avahi-browse:

avahi-browse -r -t _meshcop._udp
+ eth0 IPv6 OpenThread BorderRouter (#3991)  _meshcop._udp    local
= eth0 IPv6 OpenThread BorderRouter (#3991)  _meshcop._udp    local
  hostname = [raspberrypi.local]
  address = [192.168.0.10]
  port = [49155]
  txt = []

אפליקציות mDNS

חפשו ב-Google Play אפליקציות לגילוי mDNS, לדוגמה: