اتصال کابل سریال USB به روتر مرزی

مشاهده منبع در GitHub

از یک کابل سریال USB برای اتصال به پورت سریال Border Router خود برای اهداف اشکال زدایی استفاده کنید.

BeagleBone Black

BeagleBone Black (BBB) ​​از تنظیمات پورت سریال زیر استفاده می کند:

  • Baudrate: 115200
  • بیت های داده: 8
  • برابری: هیچ
  • بیت های استاپ: 1

کابل های پیشنهادی:

چگونگی اتصال

برای اطلاعات دقیق در مورد اتصال کابل های سریال به BBB، به Wiki Beagleboard مراجعه کنید. برای هر دو کابل، سیم مشکی باید به پین ​​1 (GND) که نزدیک‌ترین نقطه به پورت اترنت است وصل شود.

آدافروت سیاه بیگلبون
کابل سریال Adafruit


BeagleBone Black FTDI
کابل سریال FTDI

رزبری پای

Raspberry Pi (RPi) از تنظیمات پورت سریال زیر استفاده می کند:

  • Baudrate: 115200
  • بیت های داده: 8
  • برابری: هیچ
  • بیت های استاپ: 1

کابل پیشنهادی: کابل سریال Adafruit USB به TTL

برای آشنایی با نحوه اتصال و فعال کردن کنسول سریال در RPi، به راهنمای Adafruit Using a Console Cable مراجعه کنید.