USB Seri Kablosunu Sınır Yönlendiriciye Bağlama

Kaynağı GitHub'da görüntüleyin

Hata ayıklama amacıyla Sınır Yönlendirici seri bağlantı noktasına bağlanmak için bir USB seri kablosu kullanın.

BeagleBone Siyah

BeagleBone Black (BBB) aşağıdaki seri bağlantı noktası ayarlarını kullanır:

  • Sahtecilik: 115200
  • Veri Bitleri: 8
  • Eşitlik: Yok
  • Duraklar: 1

Önerilen kablolar:

Bağlanma

Seri kabloları BBB'ye bağlamakla ilgili ayrıntılı bilgi için Beagleboard Wiki'ye bakın. Her iki kablo için de siyah kablo, Ethernet bağlantı noktasına en yakın Pin 1'e (GND) bağlanmalıdır.

BeagleBone Siyah Adafruit
Adafruit seri kablo


BeagleBone Siyah FTDI
FTDI seri kablo

Ahududu Pi

Raspberry Pi (RPi) aşağıdaki seri bağlantı noktası ayarlarını kullanır:

  • Sahtecilik: 115200
  • Veri Bitleri: 8
  • Eşitlik: Yok
  • Duraklar: 1

Önerilen kablo: Adafruit USB - TTL Seri Kablosu

RPi'nizde seri konsolu nasıl bağlayacağınızı ve etkinleştireceğinizi öğrenmek için Adafruit'in Konsol Kablosu Kılavuzu'na bakın.