Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.

Podłączanie kabla szeregowego USB do routera granicznego

Użyj kabla szeregowego USB, aby podłączyć się do portu szeregowego routera Border Router w celu debugowania.

BeagleBone Black

BeagleBone Black (BBB) ​​wykorzystuje następujące ustawienia portu szeregowego:

  • Szybkość transmisji: 115200
  • Bity danych: 8
  • Parzystość: brak
  • Bity stopu: 1

Zalecane kable:

Jak się połączyć

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat podłączania kabli szeregowych do BBB, zobacz Beagleboard Wiki . W przypadku obu kabli czarny przewód powinien być podłączony do Pin 1 (GND), który jest najbliżej portu Ethernet.


BeagleBone Black Adafruit
Kabel szeregowy Adafruit


BeagleBone Black FTDI
Kabel szeregowy FTDI

Raspberry Pi

Raspberry Pi (RPi) wykorzystuje następujące ustawienia portu szeregowego:

  • Szybkość transmisji: 115200
  • Bity danych: 8
  • Parzystość: brak
  • Bity stopu: 1

Zalecany kabel: kabel szeregowy Adafruit USB na TTL

Aby dowiedzieć się, jak podłączyć i włączyć konsolę szeregową w RPi, zapoznaj się z przewodnikiemAdafruit Korzystanie z kabla konsoli .