การว่าจ้างภายนอกสําหรับ Android

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ดูแหล่งที่มาใน GitHub

แอป OT Commissioner Android รองรับการว่าจ้างจากภายนอก ซึ่งพร้อมให้ใช้งานในot-commissioner GitHub ทําตามวิธีการใน README เพื่อสร้างและติดตั้งแอปในอุปกรณ์ Android

หากต้องการใช้แอปค่าคอมมิชชันชุดข้อความ 1.1 โปรดดูแอป Thread Group สําหรับ Android

แอป OT Commissioner Android

เชื่อมต่อกับเราเตอร์ Border

 1. โดยอุปกรณ์ทั้ง 2 เครื่องอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยแอป OT สําหรับ Android กับเราเตอร์ Border
 2. เปิดแอป OT Commissioner Android และเลือก Border Trailer ที่ต้องการจากรายการที่พร้อมใช้งาน ชื่อจะเหมือนกับเครือข่ายชุดข้อความที่สร้างโดย OTBR Web GUI

  เครื่องเซาะร่อง
 3. ป้อนรหัสผ่าน (ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ว่าจ้าง) ที่กําหนดไว้ใน GUI ของเว็บ OTBR (และใช้เพื่อสร้าง PSKc) เมื่อระบบแจ้งให้ป้อนรหัสผ่าน

ค่าคอมมิชชันพนักงานร่วม

เมื่อเชื่อมต่อเราเตอร์ Border แล้ว แอปจะมีตัวเลือกในการสแกนคิวอาร์โค้ด สร้างชุดข้อความ QR ในรูปแบบสตริงข้อความต่อไปนี้

v=1&&eui=0000b57fffe15d68&&cc=J01NU5

โดยที่ eui เป็นค่า EUI64 ของอุปกรณ์เครื่องมือเชื่อมต่อ และ cc คือข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้เข้าร่วม ใช้สตริงข้อความนี้กับโปรแกรมสร้างคิวอาร์โค้ดออนไลน์เพื่อสร้างคิวอาร์โค้ดสําหรับสแกน หากต้องการความช่วยเหลือในการค้นหา eui และสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบของช่างเชื่อม โปรดดูเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเชื่อมต่อ

 1. คลิกเพิ่มอุปกรณ์ในแอป OT Commissioner Android
 2. สแกนคิวอาร์โค้ดของ Connect ในอุปกรณ์ โดยจะสร้าง PSKd, กระจายข้อมูลพวงมาลัยผ่านเครือข่ายชุดข้อความ และสร้างเซสชัน DTLS

  การว่าจ้างแอป
 3. ในขณะที่แอปกําลังรอให้ป้อน OpenThread CLI ในอุปกรณ์เครื่องมือเชื่อมต่อ แล้วเริ่มบทบาทผู้ผนวกด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบของตัวเดียวกัน ดังนี้

  ifconfig up
  Done
  joiner start J01NU5
  Done
  

 4. รอสักครู่สําหรับการแฮนด์เชค DTLS ให้เสร็จสิ้นระหว่างค่าคอมมิชชันและผู้รับตัด

  
  Join success!
  

 5. แอป OT Commissioner สําหรับ Android ยังมีการอัปเดตข้อความยืนยัน "Commission Succeed" ด้วย

ตัวผนวกมีข้อมูลเข้าสู่ระบบเครือข่ายเทรด และเข้าร่วมเครือข่ายได้แล้ว

แอป Android ของชุดข้อความ

แอปค่าคอมมิชชันชุดข้อความ 1.1 รองรับค่าคอมมิชชันภายนอกของชุดข้อความ 1.1 ซึ่งดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store สําหรับอุปกรณ์ Android

เชื่อมต่อกับเราเตอร์ Border

 1. กับอุปกรณ์ทั้ง 2 เครื่องในเครือข่ายเดียวกัน ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับแอป Android แบบแยกชุดข้อความไปยังกลุ่มเราเตอร์ Border
 2. เปิดแอป Thread Group Android แล้วเลือก Border Trailer ที่ต้องการจากรายการที่พร้อมใช้งาน ชื่อจะเหมือนกับเครือข่ายชุดข้อความที่สร้างโดย OTBR Web GUI

  เราเตอร์ 1.1 เราเตอร์เส้นขอบ
 3. ป้อนรหัสผ่าน (ข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ว่าจ้าง) ที่กําหนดไว้ใน GUI ของเว็บ OTBR (และใช้เพื่อสร้าง PSKc) เมื่อระบบแจ้งให้ป้อนรหัสผ่าน

ค่าคอมมิชชันพนักงานร่วม

เมื่อเชื่อมต่อเราเตอร์ Border แล้ว แอปจะมีตัวเลือกในการสแกนคิวอาร์โค้ดหรือป้อนรหัสผ่านการเข้าร่วมด้วยตนเอง สร้างคิวอาร์โค้ดของ Thread Connect ในรูปแบบข้อความดังต่อไปนี้

v=1&&eui=0000b57fffe15d68&&cc=J01NU5

โดยที่ eui เป็นค่า EUI64 ของอุปกรณ์เครื่องมือเชื่อมต่อ และ cc คือข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้เข้าร่วม ใช้สตริงข้อความนี้กับโปรแกรมสร้างคิวอาร์โค้ดออนไลน์เพื่อสร้างคิวอาร์โค้ดสําหรับสแกน หากต้องการความช่วยเหลือในการค้นหา eui และสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบของช่างเชื่อม โปรดดูเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเชื่อมต่อ

 1. ในแอป Android ของชุดข้อความ ให้สแกนคิวอาร์โค้ดของอุปกรณ์ Connecter หรือป้อน EUI64 และข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ติดตั้งด้วยตนเอง วิธีนี้จะสร้าง PSKd, เผยแพร่ข้อมูลพวงมาลัยผ่านเครือข่ายชุดข้อความ และสร้างเซสชัน DTLS

  การว่าจ้างแอป
 2. ในขณะที่แอปกําลังรอให้ป้อน OpenThread CLI ในอุปกรณ์เครื่องมือเชื่อมต่อ แล้วเริ่มบทบาทผู้ผนวกด้วยข้อมูลเข้าสู่ระบบของตัวเดียวกัน ดังนี้

  ifconfig up
  Done
  joiner start J01NU5
  Done
  

 3. รอสักครู่สําหรับการแฮนด์เชค DTLS ให้เสร็จสิ้นระหว่างค่าคอมมิชชันและผู้รับตัด

  
  Join success!
  

 4. นอกจากนี้แอป Thread Group ของ Android จะอัปเดตด้วยข้อความยืนยัน "Add My Thread Product" ด้วย

ตัวผนวกมีข้อมูลเข้าสู่ระบบเครือข่ายเทรด และเข้าร่วมเครือข่ายได้แล้ว

การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแอปชุดข้อความ

คุณอาจพบปัญหาเกี่ยวกับแอปการจัดชุดข้อความ เนื่องจากข้อมูลเครือข่ายมีการเปลี่ยนแปลงหรือล้าสมัย แอปจะเก็บรักษาข้อมูลเครือข่าย OTBR ไว้ในเครื่องเสมอและไม่แสดงการอัปเดตเสมอไป

หากต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ให้ลบข้อมูลแอปพลิเคชันในเครื่องทั้งหมด รีสตาร์ทแอป แล้วลองดําเนินการขั้นตอนค่าคอมมิชชันอีกครั้ง

วิธีลบข้อมูลแอปพลิเคชันในเครื่อง

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในอุปกรณ์ Android
 2. ไปที่แอปและการแจ้งเตือน > ข้อมูลแอป > ชุดข้อความ > พื้นที่เก็บข้อมูล
 3. เลือกล้างข้อมูล
 4. กลับไปที่ข้อมูลแอป แล้วเลือกบังคับให้หยุด
 5. ปิดแอปการตั้งค่าและรีสตาร์ทแอปชุดข้อความ

เข้าร่วมเครือข่ายชุดข้อความ

จากนั้นให้เข้าร่วมเครือข่ายชุดข้อความ และทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายในอุปกรณ์การเข้าร่วม