به شبکه تاپیک بپیوندید

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

مشاهده منبع در GitHub

پس از راه اندازی خارجی دستگاه با استفاده از OT Commissioner CLI یا برنامه OT Commissioner Android ، یک Joiner آماده پیوستن به شبکه Thread است.

به شبکه بپیوندید

در دستگاه Joiner، پروتکل Thread را برای پیوستن خودکار به شبکه راه اندازی کنید.

thread start
Done

برای تایید، پس از چند لحظه وضعیت را بررسی کنید. ممکن است ابتدا از کودکی شروع شود، اما در عرض دو دقیقه باید به روتر ارتقا یابد.

state
router
Done

همچنین آدرس های IPv6 دستگاه را بررسی کنید. باید یک آدرس جهانی با استفاده از پیشوند On-Mesh مشخص شده در هنگام تشکیل شبکه Thread از طریق رابط کاربری گرافیکی وب OTBR داشته باشد.

ipaddr
fdde:ad11:11de:0:0:ff:fe00:9400
fd11:22:0:0:3a15:3211:2723:dbe1 #Global address with on-mesh prefix
fe80:0:0:0:6006:41ca:c822:c337
fdde:ad11:11de:0:ed8c:1681:24c4:3562

اینترنت خارجی را پینگ کنید

اتصال بین دستگاه Joiner در شبکه Thread و اینترنت خارجی را با پینگ کردن یک آدرس IPv4 عمومی آزمایش کنید.

به عنوان مثال، پیشوند شناخته شده NAT64 64:ff9b::/96 و آدرس IPv4 8.8.8.8 با هم ترکیب می شوند و آدرس IPv6 64:ff9b::808:808 را تشکیل می دهند.

یک مسیر خارجی برای پیشوند NAT64 اضافه کنید:

sudo ot-ctl route add 64:ff9b::/96 s med
Done
sudo ot-ctl netdata register
Done

آدرس IPv6 سنتز شده 64:ff9b::808:808 را از OpenThread CLI در دستگاه Joiner پینگ کنید:

ping 64:ff9b::808:808
16 bytes from 64:ff9b:0:0:0:0:808:808: icmp_seq=3 hlim=45 time=72ms