Testowanie połączeń

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Wyświetl źródło na GitHubie

Po uruchomieniu Dockera OTBR utwórz sieć Thread i przetestuj jej połączenie z internetem.

Utwórz sieć wątków

Strona główna GOT GOT

Na komputerze z Dockerem OTBR:

Otwórz okno przeglądarki i przejdź na 127.0.0.1:8080. Jeśli Docker OTBR działa prawidłowo, internetowy interfejs GOT jest wczytywany.

Wybierz opcję menu „Formularz” i zmień niektóre domyślne dane logowania. Zalecamy pozostawienie domyślnych wartości kanału i przedrostka „Mesh”. Niezależnie od tego, z jakiej funkcji korzystasz, zapisz te notatki, aby móc później przetestować oddzielny węzeł w wątku.

Parametr Wartość przykładowa
Nazwa sieci 4 444 OTBR
PAN 0x4444
Klucz sieci 33334444333344443333444433334444
Rozszerzony identyfikator PAN 3333333344444444
Hasło 444444
kanału 15
Prefiks na siatce Fd11:22::

Wybierz FORMULARZ, aby utworzyć sieć Thread. Sprawdź dane wyjściowe w oknie terminala, w którym działa Docker OTBR. W przypadku dodania prefiksu mesh i adresu SLAAC powinny pojawić się dane wyjściowe logów otbr-agent:

otbr-agent[224]: [INFO]-CLI-----: execute command: prefix add fd11:22::/64 pasor

Te dane są wymagane w przypadku połączenia z internetem sieci Thread.

Otwórz drugi węzeł węzła

Gdy Docker OTBR będzie już działać, dodaj do węzła Thread osobny węzeł Thread i sprawdź, czy ma on połączenie z internetem.

Jeśli używasz fizycznego RCP z Dockerem OTBR, przetestuj drugi węzeł fizyczny. Jeśli używasz symulowanego RCP z Dockerem OTBR, użyj drugiego symulowanego węzła do testowania.

Węzeł fizyczny

Utwórz i uruchom pojedynczy węzeł Thread na wybranej platformie. Ten węzeł nie musi być tworzony z określonymi przełącznikami kompilacji.

Podstawowe instrukcje dotyczące tworzenia kompilacji znajdziesz w artykule Build OpenThread.

Więcej informacji o tworzeniu i przekazywaniu platformy Nordic nRF52840 znajdziesz w artykule na temat tworzenia sieci Thread z tablicami nRF52840 i OpenThread.

 1. Po skompilowaniu i uruchomieniu Flasha podłącz urządzenie Thread do komputera obsługującego Docker Dockera przez USB. Aby uzyskać dostęp do interfejsu wiersza poleceń, użyj screen w nowym oknie terminala. Jeśli na przykład urządzenie jest zamontowane na porcie /dev/ttyACM1:

  screen /dev/ttyACM1 115200
  

 2. Naciśnij klawisz Enter, aby wyświetlić wiersz poleceń wiersza poleceń >.

Węzeł symulowanego wątku

 1. Otwórz nowe okno terminala na maszynie obsługującej OTBR Dockera.

 2. Uruchom aplikację wiersza poleceń, aby wyświetlić symulowany węzeł:

  cd ~/openthread
  ./build/simulation/examples/apps/cli/ot-cli-ftd 2
  

 3. Naciśnij klawisz Enter, aby wyświetlić wiersz poleceń wiersza poleceń >.

Dołączanie do drugiego węzła do sieci Thread

Korzystając z interfejsu wiersza poleceń OpenThread dla węzła fizycznego lub symulowanego węzła Thread, złącz węzeł w sieci Thread utworzonej przez Dockera OTBR.

 1. Zaktualizuj dane logowania do sieci typu Thread dla węzła z użyciem minimalnych wymaganych wartości z platformy OTBR Dockera:

  dataset networkkey 33334444333344443333444433334444
  Done
  dataset commit active
  Done
  

 2. Otwórz interfejs wątku i rozpocznij wątek:

  ifconfig up
  Done
  thread start
  Done
  

 3. Węzeł powinien automatycznie dołączyć do sieci OTBR Thread. W ciągu 2 minut stan powinien wynosić router:

  state
  router
  

 4. Sprawdź adresy IP węzła, aby mieć adres IPv6 z prefiksem on-sh (fd11:22::/64) określonym podczas tworzenia sieci: Thread:

  ipaddr
  fd11:22:0:0:614e:4588:57a1:a473
  fd33:3333:3344:0:0:ff:fe00:f801
  fd33:3333:3344:0:1b5f:db5:ecac:a9e
  fe80:0:0:0:e0c4:5304:5404:5f70:98cd
  

Pingowanie adresu publicznego

W tym momencie możesz spróbować wykonać polecenie ping na publicznym adresie IPv4 z autonomicznego węzła Thread. Thread używa tylko protokołu IPv6, więc jego publiczny adres IPv4 zostanie automatycznie przetłumaczony na format IPv6 w połączeniu z prefiksem NAT64 w sieci Thread.

 1. Aby wyświetlić prefiks NAT64 w sieci Thread:

  netdata show
  Prefixes:
  fd11:22:0:0::/64 paros med d400
  Routes:
  fdb5:7875:8e0e:2:0:0::/96 sn low d400
  fd11:1111:1122:2222::/64 s med d400
  Services:
  44970 5d fd5179ed685532847aaa91505f016bbad11f s d400
  44970 01 00000500000e10 s d400
  Done
  
  Tutaj fdb5:7875:8e0e:2:0:0::/96 jest prefiks NAT64 w sieci Thread.

 2. Użyj polecenia ping, aby wysłać wiadomość z adresu wiersza poleceń do niezależnego węzła Thread, aby przetestować jego połączenie z internetem:

  ping 8.8.8.8
  Pinging synthesized IPv6 address: fdb5:7875:8e0e:2:0:0:808:808
  16 bytes from fdb5:7875:8e0e:2:0:0:808:808: icmp_seq=15 hlim=119 time=48ms
  

Gotowe! Drugi węzeł Thread może się teraz komunikować z internetem przez Dockera OTBR.